صفحه ۹۲

"ای عمار اگر دوست داری که همواره نعمت بر تو سرازیر باشد و مروت و منزلت اجتماعی تو به کمال رسد و زندگی تو به اصلاح گراید، هرگز در کارت با افراد بنده و پستهمت مشورت نکن؛ چراکه اگر به چنین کسانی اعتماد کنی به تو خیانت می‎ورزند، و اگر با تو سخن گویند به دروغ سخن می‎گویند، و اگر به بیچارگی و تنگدستی دچار شوی خوارت می‎شمارند، و اگر وعده ای به تو دادند به آن عمل نمی کنند."یا عمار، ان کنت تحب ان تستتب لک النعمة و تکمل لک المروة و تصلح لک المعیشة فلا تستشر العبد و السفلة فی امرک فانک ان ائتمنتهم خانوک، و ان حدثوک کذبوک، و ان نکبت خذلوک، و ان وعدک موعدا لم یصدقوک . (بحارالانوار ‏99/72 =چاپ ایران ‏99/75، کتاب العشره، باب 48، حدیث 9)

13- در وصیت های پیامبراکرم (ص) به علی (ع) نیز آمده است:

"ای علی، بر زنان جمعه و جماعت نیست... و طرف مشورت قرار نمی گیرند."یا علی، لیس علی النساء جمعة و لا جماعة ... و لا تستشار. (الفقیه ‏364/4، باب النوادر، حدیث 5762)

14- باز در نامه امیرالمؤمنین (ع) به فرزندش امام حسن (ع) گذشت که فرمود:

"از مشورت با زنان بپرهیز چرا که رأی آنان به ضعف و عزم آنان به سستی است."ایاک و مشاورة النساء، فان رأیهم الی افن و عزمهن الی وهن. (نهج البلاغه، فیض 938/، لح 405/، نامه 31)

و روایت های دیگری از این قبیل که باید در جایگاه خود بدان دست یافت.

3- حق مشورت کننده بر مشاور و برعکس

1- تحف العقول در رسالة الحقوق که از امام سجاد(ع) روایت نموده آورده است:

"و اما حق مشورت کننده بر تو این است که اگر راه صحیحی برای او در نظر داری، در نصیحت و راهنمائی او بکوشی و مطالبی را به وی گوشزد کنی که اگر تو به جای وی بودی آن گونه عمل می‎کردی؛ و باید این نصیحت و راهنمائی با نرمی و ملایمت باشد؛ چرا که برخورد ملایم وحشت را می‎زداید و برخورد نامناسب و خشن به جای انس و الفت وحشت می‎آفریند. و اگر راه و نظر صحیحی برای وی در نظر نداری و کسی را می‎شناسی که به نظر وی اعتماد داری و خود نیز برای رفع مشکلات به وی مراجعه می‎کنی، به نزد وی راهنمائی و هدایتش کن؛ که تو در این صورت خیری را از وی دریغ

ناوبری کتاب