جلد سوم

( بسم الله الرحمن الرحیم)

مبانی فقهی حکومت اسلامی (جلد سوم)

قوای سه گانه، امر به معروف، حسبه و تعزیرات
حضرت آیت الله العظمی منتظری
(دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة)
ترجمه و تقریر: محمود صلواتی

ناوبری کتاب