صفحه ۸۲

فرمود:

"به پیامبراکرم (ص) گفته شد: حزم (محکم کاری) چیست ؟ فرمود: مشورت با افراد خردمند و پیروی از آنان."قیل: یا رسول الله، ما الحزم ؟ قال: مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم. (وسائل ‏424/8، باب 21 از ابواب احکام العشره، حدیث 1)

7- باز در همان کتاب از معمر بن خلاد روایت شده که گفت: بنده ای از ابی الحسن امام رضا(ع) که نام وی سعد بود به هلاکت رسید، حضرت به من فرمود: مرا به مردی که دارای فضل و امانتداری است رهنمائی کن، به آن حضرت عرض کردم: من شما را راهنمائی کنم ؟ حضرت با حالتی که گویا غضب آلود بود فرمود:

"پیامبراکرم (ص) همواره با اصحاب خویش مشورت می‎فرمود آنگاه آنچه را می‎خواست تصمیم می‎گرفت."ان رسول الله (ص) کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی مایرید. (وسائل ‏428/8، باب 24 از ابواب احکام العشره، حدیث 1)

از این روایت استفاده می‎شود که مشورت همواره سیره پیامبراکرم (ص) بوده و آن حضرت به این سنت پیوسته مقید بوده اند.

8- در نهج البلاغه آمده است: "هیچ پشتوانه ای مطمئن تر از مشورت نیست."لا مظاهرة اوثق من المشاورة . (نهج البلاغه، فیض 1139/، لح 488، حکمت 113)

9- باز در همان کتاب آمده است: "کسی که به نظر خود استبداد بورزد نابود خواهد شد، و کسی که با مردم مشورت کند در خرد آنان شریک شده است."من استبد برأیه هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. (نهج البلاغه، فیض 1165/، لح 500/، حکمت 161)

10- باز در همان کتاب آمده است: "مشورت خواهی عین هدایت است، و کسی که به نظر خود اکتفا کند خود را به مخاطره افکنده است."و الاستشارة عین الهدایة، و قد خاطر من استغنی برأیه. (نهج البلاغه، فیض 1181/، لح 506/، حکمت 211)

ناوبری کتاب