صفحه ۷۸

در شریعت مقدس اسلام امر مشورت تا آنجا مورد اهمیت است که خداوند تبارک و تعالی پیامبر بزرگوار خویش را با اینکه معصوم است و با منبع وحی پیوند دارد، به مشورت با اصحاب و نظرخواهی از آنان مأمور می‎کند - و سیره آن حضرت نیز همواره بر این اساس بود - اگرچه عزم و تصمیم نهائی برای آن حضرت (ص) باقی می‎ماند. خداوند متعال در این رابطه می‎فرماید:

"و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین - آل عمران (3)/ 195 و در کار با آنان مشورت نما، پس آنگاه که تصمیم گرفتی به خداوند توکل کن که خداوند کسانی را که به وی اعتماد کنند دوست دارد."

در این آیه شریفه اگرچه برحسب لغت و مفهوم، واژه "امر- کار" همه کارهای فردی و اجتماعی اعم از کارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی را شامل می‎گردد، و مشورت نیز در همه این امور حتی در کارهای فردی مهم بسیار نیکو و بجاست، ولکن آنچه متبادر از مشورت در کار و قدر متیقن از آن است همان مشورت در اداره جامعه و امور حکومتی است، که از مهمترین آنها مسأله جنگ و دفاع است.

چنانچه گواه بر همین معناست [که مراد از امر، امور حکومتی است ] آنچه از پیامبر خدا(ص) روایت شده که فرمود: "لن یفلح قوم ولوا امرهم امراءة -صحیح بخاری ‏91/3، کتاب المغازی، باب کتاب النبی (ص) الی کسری و قیصر. هرگز پیروز نخواهد شد قومی که زنی امر آنان را به عهده بگیرد."

و آنچه از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده که فرمود: "فلما نهضت بالامر نکثت طائفة ... -نهج البلاغه، فیض 51/، صالح 49/، خطبه 3 آنگاه که من به امر - اداره حکومت - قیام کردم عده ای پیمان شکستند."

و آنچه در نامه امام حسن (ع) به معاویه آمده است که فرمود: "و لانی المسلمون الامر بعده مقاتل الطالبیین 36/ پس از آن مسلمانان مرا به ولایت امر (حکومت) برگزیدند."

ناوبری کتاب