صفحه ۷۷

در این مبحث چند محور مورد بحث قرار می‎گیرد:

1- عنایت و اهتمام اسلام به مشورت

بی تردید بنای حکومت در اسلام بر مشورت و تبادل نظر در امور و پرهیز از استبداد و دیکتاتوری است؛ و ظاهرا اسلام اولین مکتبی است که این اندازه در مقام تدبیر و اداره امور به مشورت و شورا تشویق و ترغیب نموده است؛ زیرا در آن دوران که اسلام طلوع نمود دوران حکومت های دیکتاتوری و استبداد بود.

ما در قرآن کریم سوره ای را به نام "شورا" داریم که در آن مشورت در امور از جمله فرائض و از ویژگی های مورد عنایت شارع به شمار آمده و می‎فرماید:

"و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ماغضبوا هم یغفرون ‏ والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون؛شوری (42)/ 37 و 38

آنان که از زشتکاری و گناهان بزرگ می‎پرهیزند و چون بر کسی خشم و غضب گیرند بر او می‎بخشند و آنان که امر خدا را اطاعت و اجابت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام دهند و از آنچه روزی آنها کردیم به فقیران انفاق می‎کنند."

ناوبری کتاب