صفحه ۷۰

دارائی های خود رابه کار نگرفته و زیاد نکنند، سرمایه آنان نیز از بین خواهد رفت و این موجب از بین رفتن اوضاع و احوال آنان خواهد شد."مقدمه ابن خلدون 197/، فصل 41 از فصل 3 کتاب اول.

دو نمونه از موارد کنترل پیامبراکرم (ص)

بر اموال و دارائی مردم در شرایط ویژه

ما در اینجا دو نمونه از موارد کنترل پیامبراکرم (ص) و دخالت وی در این گونه امور [امور شخصی و اقتصادی ] افراد بعنوان اینکه والی و حاکم مسلمانان بوده را یادآور می‎شویم که مشاهده شود دخالت و کنترل آن حضرت در این گونه امور در حد ضرورت بوده است:

1- در کتاب وسائل به سند خویش از علی بن ابی طالب (ع) روایت شده که:

"پیامبرخدا(ص) بر اشخاصی گذر نمود که اجناس خود را احتکار کرده بودند، حضرت دستور فرمود تا اجناس خود را برای فروش به بازارها ببرند و به گونه ای قرار دهند که مردم آن را ببینند، به آن حضرت گفته شد: چه خوب بود قیمت آن را نیز مشخص می‎فرمودید، پیامبرخدا(ص) غضبناک شد به حدی که آثار غضب از چهره اش مشخص بود و فرمود: من قیمت آنها را مشخص کنم ؟! قیمت به دست خداست هرگاه خواست آن را بالا می‎برد و هرگاه خواست آن را پائین می‎آورد.""انه (ص) مر بالمحتکرین، فامر بحکرتهم ان تخرج الی بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار الیها. فقیل لرسول الله (ص): لو قومت علیهم، فغضب رسول الله (ص) حتی عرف الغضب فی وجهه فقال: انا اقوم علیهم ؟! انما السعر الی الله، یرفعه اذا شاء و یخفضه اذاشاء." (وسائل ‏317/12، آداب التجارة، باب 30، حدیث 1)

و در روایت حذیفه از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

"در زمان پیامبراکرم (ص) [در شهر مدینه ] غذا و خوراکی نایاب شد، مسلمانان به نزد پیامبرخدا(ص) آمدند و عرض کردند: ای پیامبرخدا، خوراکی به پایان رسیده و جز نزد فلانی چیزی باقی نمانده است، وی را به فروش آنها دستور فرمایید.

آن حضرت حمد و ثنای الهی به جای آورد و آنگاه فرمود: ای فلانی ! مسلمانان می‎گویند: خوراکی ها جز آنچه نزد تو است تمام شده، آنها را بیرون بیاور و به هر قیمت

ناوبری کتاب