صفحه ۶۲۳

برداشته می‎شود - و لزوم لخت کردن زانی هنگام اجرای حد مورد شبهه و شک است - و اطلاق سخن امام (ع) که فرمود: لباسش را می‎کنند یا او را برهنه کنند - در حدیث اسحاق بن عمار - باید از باب حمل مطلق بر مفصل و مقید، بر خبر مفصل طلحه حمل گردد [یعنی خبر طلحه شارح و مبین خبر اسحاق بن عمار است ] و به علاوه می‎توان گفت: از آن جهت که زانی در اغلب موارد در حال انجام زنا بدون لباس و به صورت برهنه یافت می‎شود، شاید بتوان اطلاق حدیث را محمول بر اغلبیت دانست. و این نکته ای است شایان دقت.

11- در سنن ابی داود از ابوهریره نقل شده که رسول اکرم (ص) فرمود: "هرگاه کسی را مورد اجرای حد قرار می‎دهید مراقب صورت او باشید."اذا ضرب احدکم فلیتق الوجه. (سنن ابی داود ‏476/2، کتاب حدود، باب زدن حد به صورت)

12- بیهقی از هنیدة بن خالد نقل می‎کند که او مشاهده کرده است که علی (ع) دستور داد بر مردی حد جاری کنند و به مجری آن فرمود: "او را بزن و حق هر عضوی از بدن او را با شلاق بده و از زدن صورت و آلت تناسلی او برحذر باش."اضرب واعط کل عضو حقه، واتق وجهه و مذاکیره. (سنن بیهقی ‏327/8، کتاب الاشربه و الحد فیها، باب ماجاء فی صفة السوط و الضرب)

عبدالرزاق نیز مانند این روایت را از عکرمة بن خالد در کتاب مصنف نقل کرده است.المصنف ‏370/7، باب ضرب حدود، حدیث 13517

13- بیهقی روایت می‎کند که علی (ع) با مردی به جرم شرابخواری روبرو گردید، آن حضرت فرمان اجرای حد را بر او صادر کرد و فرمود: "دو دست مجرم را آزاد گذارید تا به وسیله آنها از خودش محافظت کند."دع له یدیه یتقی بهما. (سنن بیهقی ‏326/8، کتاب الاشربه و الحد فیها، باب ماجاء فی صفة السوط و الضرب) عبدالرزاق نیز همین روایت را در کتاب خود آورده است.المصنف ‏370/7، باب ضرب حدود، حدیث 13518

ناوبری کتاب