صفحه ۶۲۲

بتری مذهب است لکن شیخ طوسی درباره او گفته است: کتاب او مورد اعتماد است.فهرست شیخ طوسی 86/ (چاپ دیگر 112/) و علما روایت های او را مورد عمل قرار می‎دهند.

10- در دعائم الاسلام نقل شده که علی (ع) درباره آیه شریفه: و نگیرد شما را در آن دو رأفتی در دین خدا.ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله. (نور (24)2/) فرمود: "این مربوط به اقامه حدود است. اگر زانی را در اثنای عمل زنا برهنه ببینند بر بدن برهنه او حد جاری می‎کنند، و اگر او را (در حال انجام عمل زنا) با لباس ببینند بر بدن پوشیده او حد جاری می‎سازند، و باید به زانی به شدیدترین وجه شلاق بزنند. مرد باید ایستاده و زن باید نشسته زده شود، و همه اعضای مرد یا زن بجز صورت و آلات تناسلی آنان باید شدیدا مورد ضرب قرار گیرد."قال: اقامة الحدود، ان وجد الزانی عریانا ضرب عریانا، و ان وجد و علیه ثیاب ضرب و علیه ثیابه. و یجلد أشد الجلد. و یضرب الرجل قائما، و المراة قاعدة، و یضرب کل عضو منه و منها ماخلا الوجه و الفرج و المذاکیر کاشد مایکون من الضرب. (دعائم الاسلام ‏451/2، کتاب حدود، فصل 2، حدیث 1580) این روایت در کتاب مستدرک نیز آمده است.مستدرک الوسائل ‏223/3، ابواب حدود زنا، باب 9، حدیث 3

محقق در شرایع گوید:

"زانی باید به صورت برهنه مورد اجرای حد قرار گیرد؛ و عده ای گویند: به هر حالی که او را یافته اند باید بر او حد بزنند."شرایع 157/4

می‎توان قول نخست را - که باید لخت شود - چنین تقویت کرد که مفهوم "جلد" همان به پوست زدن است ["جلد" در لغت عرب به معنی پوست است و "جلده" یعنی به پوست او زد] مانند واژه: ظهره و بطنه و رأسه که به معنی زدن به پشت، شکم و سر می‎باشد. بنابراین موارد ذکر شده افعالی هستند که از اسم ها گرفته شده اند.

اما پذیرفتن قول دوم - که لخت کردن لازم نیست - بیشتر با طریقه احتیاط موافقت دارد؛ زیرا اجرای حدود و سایر اوصاف و خصوصیات آن با ایراد شبهات

ناوبری کتاب