صفحه ۶۱۷

"ظاهر نص و فتوا - چنانکه شهید در مسالک بر آن تصریح کرده - وجوب است نه استحباب، در این صورت اگر والی بدون هیچ توجهی در غیر این ساعات اجرای حد کند ضامن است."جواهر ‏344/41

واضح است که با تنقیح مناط و از راه قیاس اولویت می‎توان حکم ضرب تعزیری را نیز از این روایات استفاده کرد. [زیرا وقتی حد با آن عنایت خاص شارع مقدس نسبت به آن باید در موقع خاصی اجرا گردد، اجرای تعزیر که نسبت به حدود در مرتبه پایین تری قرار دارد به طریق اولی محدود به زمان خاص می‎باشد].

ششم: جاری نکردن حدود بر افراد مریض یا مجروح تا هنگام بهبودی یا مدارا کردن با آنان در اجرا

[در این ارتباط به روایات ذیل توجه فرمایید]:

1- کلینی از سکونی نقل می‎کند که امام صادق (ع) فرمود: "علی (ع) با مردی مواجه شد که بایستی بر او حد جاری می‎کردند و آن مرد زخم و جراحات زیادی در بدن داشت. آن حضرت فرمود: او را در جایی نگاه دارید تا بهبود یابد، مبادا زخم های او را بکنید و باعث مرگ او شوید."اتی امیرالمؤمنین (ع) برجل اصاب حدا و به قروح فی جسده کثیرة، فقال امیرالمؤمنین (ع) اقروه حتی تبراء، ولا تنکؤوها علیه فتقتلوه. (وسائل ‏321/18، ابواب مقدمات حدود، باب 13، حدیث 4) صدوق نیز این حدیث را روایت کرده است.

2- کلینی از ابوالعباس نقل می‎کند که امام صادق (ع) فرمود: "مرد زشت روی کوتاه قدی که شکمش آب آورده و رگهای شکمش سطبر شده بود را به جرم زنا نزد پیامبر آوردند. زن مورد اتهام گفت: چیزی از این مرد نمی دانم جز آنکه ناگهان بر من دخول کرد. پیامبر خطاب به آن مرد فرمود: آیا زنا کرده ای ؟ گفت: آری، و آن مرد متأهل نبود. سپس پیامبر(ص) چشمش را بالا و پایین آورد، آنگاه شاخه خرمایی

ناوبری کتاب