صفحه ۶۱۱

از گناهان آنان تا زمانی که باعث ایجاد رخنه ای در دین یا ضعفی در حکومت اسلامی نشده درگذر."جاز بالحسنة و تجاوز عن السیئة ما لم یکن ثلما فی الدین او وهنا فی سلطان الاسلام. (غرر و درر ‏373/3، حدیث 4788). در ارتباط با موضوع بحث ما این روایت خوبی است و سایر روایات را شرح کرده است، در واقع حدود عفو را مشخص نموده است. (الف - م، جلسه 228)

36- همچنین روایت شده است: "با گناهکار هرگز با چیزی بهتر از عفو مقابله نمی شود."لا یقابل مسئ قط بأفضل من العفو عنه. (غرر و درر ‏427/6، حدیث 10880)

37- همچنین نقل شده است: "چه بسیار گناهانی که مقدار مجازات آن فقط هشدار دادن به مجرم است."رب ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به. (غرر و درر ‏73/4، حدیث 5342)

38- در بحارالانوار از امام حسن مجتبی (ع) روایت شده که فرمود: "در عقوبت گناه تعجیل به خرج مده و بین آنها راهی برای اعتذار باقی بگذار."لا تعاجل الذنب بالعقوبة و اجعل بینهما للاعتذار طریقا (بحارالانوار ‏115/75 =چاپ ایران ‏115/78، کتاب الروضة، باب 19، حدیث 11)

39- در سنن بیهقی از ابن مسعود روایت شده مردی که زن نامحرمی را بوسیده بود به حضور پیامبر(ص) رسید و ماجرا را برای آن حضرت نقل کرد، به دنبال آن آیه زیر نازل گردید: نماز را در دو طرف روز و پاره ای از شب به پادار، همانا که نیکویی ها، بدی ها را از بین می‎برد، و این یادآوری است برای یادآوری کنندگان.واقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. (هود (11)114/) آن مرد با شنیدن این آیه به پیامبر(ص) عرض کرد: آیا این آیه شامل حال من می‎شود؟ پیامبر فرمود: "این آیه شامل حال هر کسی از امت من است که بدان عمل کند." این

ناوبری کتاب