صفحه ۶۱

پانزده عنوان از وظایف حاکم اسلامی بر گرفته شده از آیات و روایات

اینها نمونه ای از آیات و روایات بسیار زیادی بود که در اینجا گردآوری نمودیم و از مجموع آن چگونگی تکالیف و وظایف امام و پیشوای مسلمانان در چهارچوب اسلام و در برابر مردم مشخص می‎گردد، که مجموعه آن را با حفظ تعبیراتی که در متن آیات و روایات آمده بود می‎توان در پانزده وظیفه خلاصه نمود.

البته چنانچه ملاحظه می‎فرمایید ممکن است برخی از اینها در یکدیگر متداخل باشد، اما ما برای حفظ تعبیر آیات و روایات عین آن را یادآور می‎شویم:

1- حفظ نظام و انسجام بخشیدن به امور مسلمانان و حراست از مرزها و دفاع از مسلمین و جنگ با شورشگران و کسانی که با مسلمانان سر جنگ دارند.

2- انجام اصلاحات در کشور و ایجاد امنیت در راهها و شهرها.

3- درهم شکستن سنت های غلط و گسستن کند و زنجیرهای دست و پاگیر جامعه از رسوم و قیود و عادتها و تقلیدهای باطل و بی اساس.

4- تعلیم کتاب و سنت و حدود اسلام و ایمان به مردم و بیان حلال و حرام و آنچه به سود و زیان آنان است، و نیز تعلیم و تربیت جامعه با فرستادن معلم در بین آنان و تشویق مردم به فراگرفتن احکام و فقاهت در دین.

5- اقامه فرائض و شعائر الهی از قبیل نماز و حج و... و تربیت مردم بر اساس اخلاق نیکو و پسندیده.

6- اقامه سنت های حسنه و میراندن بدعت ها، و دفاع از دین و حفظ اصول و فروع و معارف دین از تغییر و تأویل و زیاد و کم شدن.

7- امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع آن، یعنی سعی در اشاعه و گسترش گفتار و کردار نیک و مبارزه با انواع کارهای زشت و ظلم و فساد.

8- جلوگیری از ستم و احقاق حقوق افراد ضعیف از افراد قدرتمند، و شدت به خرج دادن در برابر ستمکاران.

ناوبری کتاب