صفحه ۶۰۵

2- ولا تزال تطلع علی خائنة منهم الاقلیلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله یحب المحسنین مائده (5)13/ پیوسته بر خیانت آنان آگاه می‎شوی مگر عده کمی از ایشان، پس از آنها در گذر و کار بدشان را عفو کن، همانا خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

3- خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین اعراف (7)199/ عفو پیشه کن و به نیکویی فرمان ده و از نادانان دوری کن.

4- فاصفح الصفح الجمیل حجر (15)85/ از آنان درگذر، گذشتنی نیکو.

5- ادفع بالتی هی احسن السیئة نحن اعلم بما یصفون مؤمنین (23)96/ بدی را با آنچه نیکوست دفع کن، و ما به آنچه توصیف می‎کنند آگاهیم.

6- واصبر علی ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلامزمل (73)10/ بر آنچه می‎گویند صبر کن و به طرزی نیکو از آنان کناره بگیر.

7- در اصول کافی از سکونی نقل کرده که امام صادق (ع) گفت: پیامبر(ص) فرمود: "گذشت پیشه کنید؛ زیرا عفو و گذشت جز عزت بر بنده نمی افزاید، پس یکدیگر را مورد عفو قرار دهید تا خداوند شما را سرافراز نماید."قال رسول الله (ص): علیکم بالعفو فان العفو لایزید العبد الاعزا فتعافوا یعزکم الله. (کافی ‏108/2، کتاب ایمان و کفر، باب عفو، حدیث 5)

8- همچنین در اصول کافی به نقل از حمران از امام باقر(ع) روایت شده است که فرمود: "ندامت بر عفو و اغماض برتر و آسانتر از ندامت بر مجازات است."الندامة علی العفو افضل وایسر من الندامة علی العقوبة . (کافی ‏108/2، کتاب ایمان و کفر، باب عفو، حدیث 6)

9- همچنین در همان کتاب به نقل از زراره ذکر کرده که امام باقر(ع) فرمود: "زن

ناوبری کتاب