صفحه ۵۹۸

سوم: تحریم زدن مسلمان به ناحق و در هنگام خشم، و وجوب دفاع از مظلوم

1- سکونی به سندی معتبر از امام صادق (ع) روایت می‎کند که پیامبر فرمود: "مبغوضترین فرد در نزد خداوند کسی است که پشت مسلمانی را به ناحق لخت و مضروب کرده است."ان ابغض الناس الی الله - عزوجل - رجل جرد ظهر مسلم بغیر حق. (وسائل ‏336/18، ابواب مقدمات حدود، باب 26، حدیث 1)

2- در روایت مرسله ابن اسباط ذکر شده که پیامبر(ص) در هنگام غضب، تأدیب افراد را منع کرده است.نهی رسول الله (ص) عن الادب عند الغضب. (وسائل ‏337/18، ابواب مقدمات حدود، باب 26، حدیث 2)

3- در روایت موثق مسعدة بن صدقه از جعفر، و او از پدرش امام باقر - علیهما السلام - آمده است که فرمود: "هرگاه شما درصدد یاری کسی که توسط حاکم جائر و ظالمی هدف ضرب و شتم یا ظلم و قتل قرار گرفته نباشید، نباید شاهد و ناظر آن صحنه باشید؛ زیرا یاری مؤمن بر هر مسلمانی فریضه الهی است و راحت طلبی و عافیت جویی تا هنگامی است که صحت و دلیلی برای قیام و یاری مظلومی نباشد."لا یحضرن احدکم رجلا یضربه سلطان جائر ظلما و عدوانا و لا مقتولا و لا مظلوما اذا لم ینصره ا لان نصرة المؤمن علی المسلم فریضة واجبة اذا هو حضره، والعافیة اوسع ما لم تلزمک الحجة الظاهرة . (وسائل ‏313/18، ابواب مقدمات حدود، باب 4، حدیث 1)

4- در مستدرک به نقل از دعائم الاسلام آمده است که پیامبر(ص) فرمود: "پشت مومن حریم خداوند است، مگر برای اجرای حد."ظهر المؤمن حمی الله، الامن حد. (مستدرک الوسائل ‏220/3، ابواب مقدمات حدود، باب 23، حدیث 2)

5- همچنین در مستدرک به نقل از دعائم الاسلام آمده است که امیرالمؤمنین (ع) به رفاعه نوشت: "نسبت به خطاهایی که از مؤمنان می‎دانی با آنان طریق مدارا پیشه

ناوبری کتاب