صفحه ۵۹۳

را پنهان کند همان طور که خداوند آن را پنهان می‎نماید؟ آن مرد دوباره برخاست و گفت: من زنا کرده ام و مرا پاک گردان. حضرت به او فرمود: چه عاملی ترا به آنچه می‎گویی فرا می‎خواند؟ مرد گفت: طلب طهارت. حضرت فرمود: چه طهارتی برتر و بهتر از توبه است ؟ سپس روی خود را به طرف اصحابش برگرداند و با آنها در صحبت شد. مرد مجددا به پا خاست و گفت: یا علی من زنا کرده ام مرا پاک کن. حضرت به او گفت: آیا چیزی از قرآن خوانده ای ؟ گفت: آری، فرمود: بخوان، مرد مقداری قرآن خواند و آن را درست تلاوت کرد. سپس حضرت به او فرمود: آیا می‎دانی خداوند در نماز و زکات تو چه حقوقی واجب گردانیده ؟ گفت: آری. امام از او پرسش کرد و آن مرد پاسخ درست داد. امام باز پرسید: آیا به مرضی مبتلایی یا آنکه در سر یا بدنت عارضه ای هست ؟ گفت: خیر. فرمود: برو تا بعدا همان طور که آشکارا از تو سؤال کردیم در خفا از تو نیز پرسش می‎نماییم و اگر تو خودت بدینجا بازنگردی ما ترا فرانمی خوانیم.وسائل ‏328/18، ابواب مقدمات حدود، باب 16، حدیث 6 [اقرار مرتبه چهارم او را حضرت تأخیر انداخت بلکه آن شخص از اقرار منصرف شود و به او نیز راه فرار از حد الهی را القاء نمود].

3- در روایت مرسله "برقی" از علی (ع)، در حدیث زنا کننده ای که چهار مرتبه به آن اقرار کرده آمده که آن حضرت به قنبر فرمود: از او محافظت کن، سپس در خشم شد و فرمود: چه زشت است که کسی از شما مرتکب این گناهان گردد و خود را مقابل دیدگان مردم رسوا نماید؛ چرا او در خانه اش توبه نکرد؟ به خدا سوگند توبه او در میان خود و خدایش بسی با فضیلت تر از آن است که من بر او حد جاری کنم.ما اقبح بالرجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملاء، افلا تاب فی بیته ؟ فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد. (وسائل ‏327/18، ابواب مقدمات حدود، باب 16، حدیث 2)

4- در کتاب حدود موطاء مالک به نقل از زید بن اسلم از پیامبر(ص) نقل شده که فرمود: "اکنون موقع آن در رسیده که حدود الهی را رعایت کنید. هر کس از شما

ناوبری کتاب