صفحه ۵۸۳

را از طریق بهزبن حکیم چنین نقل می‎کند: "پیامبر گروهی از مردان قوم مرا به خاطر اتهام قتل زندانی کرد..." و در غیر کتاب عبدالرزاق این خبر چنین روایت شده: "پیامبر در ساعتی از روز مردی را بازداشت و سپس او را آزاد کرد."تراتیب الاداریة 296/1

4- در دعائم الاسلام از علی (ع) روایت شده که فرمود: "در هیچ اتهامی بجز قتل، کسی را بازداشت نمی کنند؛ و حبس پس از آشکار شدن و شناختن حق، ظلم است."لا حبس فی تهمة الافی دم و الحبس بعد معرفة الحق ظلم. (دعائم الاسلام ‏539/2، کتاب آداب قضات، حدیث 1916)

در مستدرک نیز این روایت به نقل از کتاب فوق ذکر شده است.مستدرک ‏262/3، ابواب دعوی القتل، باب 10، حدیث 1

5- در سنن بیهقی از قول امام باقر(ع) ذکر شده که علی (ع) فرمود: "متهم تنها به منظور روشن شدن جرم در نظر امام زندانی می‎شود؛ و حبس متهم پس از آن، ظلم است."انما الحبس حتی یتبین للامام، فما حبس بعد ذلک فهو جور. (سنن بیهقی ‏53/6، کتاب تفلیس، باب حبس متهم به افلاس و ورشکستگی)

6- در کتاب غارات از امیرالمؤمنین (ع) روایت شده که فرمود: "من کسی را به صرف اتهام دستگیر نمی کنم و نیز کسی را از روی گمان و حدس مجازات نمی نمایم و جز با کسی که به مخالفت با من برخاسته و دشمنی خود را آشکار و علنی ساخته به جنگ برنمی خیزم...."انی لا آخذ علی التهمة ولا اعاقب علی الظن، و لا اقاتل الامن خالفنی و ناصبنی و اظهر لی العداوة ... (الغارات ‏371/1)

ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 148/3 و طبری در تاریخ خود همین روایت

ناوبری کتاب