صفحه ۵۷۴

کند کسی را که به قتل فردی غیر از قاتل خود کمر می‎بندد و کسی را غیر از ضارب خود، مورد ضرب قرار می‎دهد."لعن الله من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه. الحدیث (وسائل ‏11/19، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 3) و به همین مضمون روایات دیگری نیز وارد شده که باید مراجعه شود.

3- جابر روایت می‎کند که امام صادق (ع) فرمود: "اگر کسی دیگری را تازیانه ای بزند خداوند نیز او را با تازیانه ای از آتش خواهد زد."لو ان رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من نار. (وسائل ‏12/19، باب 4 از ابواب قصاص نفس، حدیث 7)

4- سکونی از امام صادق (ع) روایت می‎کند که پیامبر(ص) فرمود: "مبغوضترین بنده در نزد خدا کسی است که - برای زدن - پشت مسلمانی را به ناحق لخت کند."ان ابغض الناس الی الله عزوجل - رجل جرد ظهر مسلم بغیر حق. (وسائل ‏336/18، أبواب مقدمات حدود، باب 26، حدیث 1)

و واضح است به مجرد شک و اتهام، حقی ثابت نشده است تا بتوان مسلمانی را کتک زد.

5- در صحیح مسلم به نقل از "عروه" آمده است که هشام بن حکیم مردی از حمص را یافت که به خاطر پرداخت جزیه به آزار گروهی از مردم "نبط" در زیر آفتاب مشغول بود. هشام پرسید: این کار برای چیست ؟ من از پیامبر شنیدم که فرمود: "خداوند کسانی را که در دنیا به آزار مردم پرداخته اند مورد آزار قرار می‎دهد."ان الله یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا. (صحیح مسلم ‏2018/4، کتاب بر وصله و آداب، باب 33، ذیل حدیث 2613)

در روایت دیگری از هشام بن حکیم بن حزام آمده است که گفت: روزی او در شام بر گروهی گذر کرد که بر سر آنها روغن ریخته و آنان را در آفتاب نگه داشته بودند. وی پرسید: این چه کاری است ؟ پاسخ دادند: این افراد را به خاطر پرداخت

ناوبری کتاب