صفحه ۵۴۳

رسول اکرم (ص) علم و یقین پیدا کرده است.آقایان که به منبر تشریف می‎برند یا چیزی می‎نویسند: اگر گفتند قال رسول الله قال الصادق، اگر نام راوی را ذکر نکنند و نسبت به صدور آن شک داشته باشند این خود یک نوع قول بدون علم است و گناه است، در نقل روایت یا باید یقین باشد یا حجت شرعی. البته این نکته را عرض کنم که قول بدون علم غیر از دروغ است، که در باب روزه یکی از مبطلات روزه دروغ بستن به خدا و رسول است، قول بدون علم مبطل روزه نیست. (الف - م، جلسه 216 درس) در ضمنا، مضمون این حدیث موافق با قول دهم است که قبلا از احمد در یکی از دو روایتی که از او نقل شده بود ذکر شد.

4- در کتاب مستدرک به نقل از جعفریات از امام علی (ع) نقل شده است که پیامبر(ص) فرمود: برای هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد جایز نیست که بر ده ضربه تازیانه بیفزاید مگر در اجرای حد.قال رسول الله (ص): لا یحل لاحد یؤمن بالله و الیوم الاخر ان یزید علی عشرة اسواط الافی حد. (مستدرک ‏248/3، ابواب بقیة الحدود، باب 6، حدیث 3)

5- در صحیح بخاری از ابوبرده نقل شده که پیامبر(ص) می‎فرمود: بجز در اجرای حدی از حدود الهی به متخلف بیش از ده ضربه شلاق زده نمی شود. و نیز در همان کتاب و از همان حضرت (ص) نقل شده است که فرمود: در هیچ مجازاتی بیش از ده ضربه شلاق زده نمی شود مگر در اجرای حدی از حدود الهی.

در روایت سومی از پیامبر(ص) در همان کتاب نقل شده است: بیش از ده ضربه تازیانه به کسی نزنید مگر در هنگام اجرای حدی از حدود الهی.لا تجلدوا فوق عشر اسواط الافی حد من حدود الله. (صحیح بخاری ‏183/4، کتاب محاربین... باب مقدار تعزیر و تأدیب)

راوی این روایت "ابوبرده" - به ضم با - همان ابن نیار انصاری است که در عقبه دوم به همراه هفتاد تن دیگر از صحابه حضور داشت و در غزوات بدر و احد و تمام صحنه ها و مشاهد دیگر در رکاب پیغمبر(ص) بود، همچنین وی در تمام جنگهای علی (ع) آن حضرت را همراهی کرد. و مضامین سه روایت ذکر شده با روایت مرسله صدوق موافق است.

ناوبری کتاب