صفحه ۵۱۸

در کتاب جهاد سنن ابی داود از پیامبر(ص) روایت شده که اگر مشاهده کردید شخصی در متاع خود تقلب می‎کند متاعش را آتش کشیده و او را بزنید.اذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه و اضربوه. (سنن ابی داود ‏63/2، کتاب جهاد، باب عقوبت غال )

در روایت دیگری آمده است که: پیامبرخدا(ص) و ابوبکر و عمر متاع خیانت کننده را آتش زده و او را کتک زدند.ان رسول الله (ص) و ابابکر و عمر حرقوا متاع الغال و ضربوه. (سنن ابی داود ‏63/2، کتاب جهاد، باب عقوبت غال )

نهم: آنچه از امیرالمؤمنین (ع) در مورد خراب کردن و یا آتش زدن خانه های کسانی که از وی جدا شده و به معاویه می‎پیوستند وارد شده است.

1- در کتاب وقعة صفین بعد از بیان اعتراض مالک اشتر به جریر پس از بازگشت وی [جریر] از شام می‎نویسد: چون که جریر اعتراض وی را شنید به قیسیا پناهنده شد و افرادی از [قبیله ] قسر (قیس خ.ل) به وی ملحق شدند... و علی (ع) به خانه جریر رفت و ساکنین آن را متفرق کرد و خانه اش را آتش زد، آنگاه ابوزرعة بن عمربن جریر خارج شد و گفت: خدا خیرت دهد در اینجا زمینهای غیر جریر نیز هست، پس حضرت از آنجا به خانه ثویربن عامر رفت و آنجا را نیز آتش زد، و او مرد سرشناسی بود که به جریر ملحق شده بود.وقعة صفین 60/

2- باز در همان کتاب در داستان ملحق شدن ابن معتم و حنظلة بن ربیع صحابی کاتب حنظلة بن ربیع که به او ابن ربیعه صیفی نیز گفته می‎شود، پسر برادر اکثم بن صیفی، حکیم عرب است و در آن زمان برای پیامبراکرم (ص) یک بار نامه نوشته بود، از این جهت به کاتب معروف شده بود؛ این شخص در ماجرای جنگ جمل از یاری حضرت علی (ع) استنکاف کرد و چنانچه گفته شده: این همان کسی است که به پیامبر(ص) گفته بود یهودیان در هفته یک روز اختصاصی دارند و مسیحیان یک روز، چه خوب بود ما هم یک روز داشتیم، و متعاقب آن سوره جمعه نازل گردید. (وقعة صفین ذیل صفحه 97 - نقل از الاصابة 1855/ و المعارف 130/). (مقرر) و قومشان به معاویه آمده است:

ناوبری کتاب