صفحه ۵۱۶

نظیر این روایت در جای دیگر مسند وی نیز آمده است.مسند احمد 71/2

3- در روایت دیگری آمده است که عبدالله [عمر] به خدا سوگند یاد می‎کرد که آنچه پیامبر(ص) پس از حرمت شراب بدان دستور فرمود این بود که شرابهای ساخته شده از خرما و کشمش را به زمین بریزند و خم هایش را بشکنند.کان عبدالله یحلف بالله ان التی امربها رسول الله (ص) حین حرمت الخمر ان تکسر دنانه و ان تکفاء لمن التمر و الزبیب. (نیل الاوطار ‏330/5، کتاب الغصب و الضمانات، باب روایات شکستن ظرفهای شراب، از دار قطنی، حدیث 3)

ولی آنچه من از روایاتمان [از طریق شیعه ] یافتم بدین مضمون است که پس از نزول آیات تحریم شراب، پیامبر(ص) از منزل خارج شده و به مسجد تشریف آوردند و دستور فرمودند همه ظرفهایی که در آن شراب انداخته بودند آوردند، سپس آنها را خالی کردند، ولی در آن اسمی از شکستن و یا سوراخ کردن ظرفها نیامده است؛ نظیر این مضمون در روایات سنت نیز آمده است، که برای اطلاع بیشتر می‎توان به تفسیر آیه شریفه "یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون"مائده (5)90/؛ ر.ک . تفسیر البرهان ‏497/1، و درالمنثور ‏316/2) مراجعه نمود.

در باب اشربه صحیح مسلم نیز روایاتی در این زمینه آمده است.صحیح مسلم ‏1570/3، باب 1.

ششم: آنچه از آن حضرت (ص) در ارتباط با دستور شکستن دیگهایی که در جنگ خیبر گوشت الاغ در آن طبخ شده بود آمده است.

در صحیح بخاری ضمن حدیثی از پیامبراکرم (ص) آمده که آن حضرت فرمود: "این آتشها چیست ؟ چه چیزی می‎پزید؟" گفتند: گوشت. فرمود: "چه گوشتی ؟"

ناوبری کتاب