صفحه ۵۱۴

دوم: خراب کردن و آتش زدن مسجد ضرار با توجه به مالیت آن توسط پیامبراکرم (ص).

در مجمع البیان آمده است:

"پیامبرخدا(ص) هنگامی که از تبوک بازگشت، عاصم بن عوف عجلانی و مالک بن دخشم را فرستاد... و به آنان فرمود: بروید این مسجد را که اهل آن ستمگرند خراب کرده و آتش بزنید. و روایت شده که آن حضرت عماربن یاسر و وحشی را فرستاد که آن را آتش بزنند و دستور داد که محل آن را جای ریختن خاکروبه و آشغال قرار دهند."مجمع البیان ‏73/3(جزء 5) در این ارتباط به "درالمنثور" نیز می‎توان مراجعه نمود.درالمنثور 277/3

سوم: تهدید پیامبر(ص) مبنی بر اینکه خانه کسانی را که به جماعت حاضر نمی شوند به آتش خواهد کشید. در صحیحه ابن سنان از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: برخی از مردم در زمان رسول خدا(ص) از نماز خواندن در مسجد کندی می‎ورزیدند، آن حضرت فرمود: وقت آن رسیده که دستور دهیم بر در خانه کسانی که نماز خود را در مسجد نمی خوانند هیزم بریزند و خانه هایشان را بر سرشان آتش بزنند.فیوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد ان نأمر بحطب فیوضع علی ابوابهم فیوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم. (وسائل ‏377/5، ابواب نماز جماعت، باب 2، حدیث 10)

و در حدیث دیگری از آن حضرت (ص) منقول است: کسانی که در نماز شرکت نمی کنند از عمل ناپسند خود دست بردارند، والابه مؤذن دستور می‎دهم که اذان بگوید و پس از اقامه نماز به یکی از اهل بیتم یعنی علی دستور می‎دهم که خانه هایشان را به آتش بکشد؛ زیرا در نماز شرکت نکرده اند.لینتهین اقوام لایشهدون الصلاة او لامرن مؤذنا یؤذن ثم یقیم ثم آمر رجلا من اهل بیتی، و هو علی، فلیحرقن علی اقوام بیوتهم بحزم الحطب؛ لانهم لایأتون الصلاة . (وسائل ‏376/5، ابواب صلاة الجماعة، باب 2، حدیث 6)

ناوبری کتاب