صفحه ۴۹۵

کشیدن سلاح و در مرحله بعدی یاری طلبیدن از یاران و جمع سپاه و لشگر است."

آنگاه وی به تشریح عناوین فوق و اوصاف آنها پرداخته که خواننده محترم می‎تواند به آن کتاب مراجعه نماید.احیاءالعلوم 329/2

9- کاشانی در کتاب خود موسوم به بدایع الصنایع که در فقه حنفیه نگاشته شده چنین آورده است:

"برخی از استادان ما مراتب تعزیر را وابسته به مراتب مردم می‎دانند، سپس این طور ادامه می‎دهد:

تعزیر به چهار مرتبه تقسیم می‎شود:

اول: تعزیر اشراف که عبارتند از توانگران و فرماندهان نظامی.

دوم: تعزیر اشراف اشراف که عبارتند از طایفه علویه و فقها.

سوم: تعزیر طبقه متوسط جامعه که همان بازاریان هستند.

چهارم: تعزیر فرودستان که همان طبقات پایین اجتماع می‎باشند.

بدین ترتیب تعزیر اشراف اشراف همان مجرد گوشزد کردن به آنهاست؛ و بدین طریق انجام می‎شود که قاضی فردی مورد اعتماد را نزد او گسیل می‎دارد تا به وی بگوید: به من گفته اند که تو مرتکب فلان گناه شده ای. تعزیر اشراف با اطلاع دادن و خواستن آنان نزد قاضی و گفتگوی حضوری در مورد جرم امکان پذیر می‎شود. تعزیر طبقه متوسط با گوشزد کردن جرم و فراخواندن مجرم نزد قاضی و زندان کردن او تحقق می‎یابد، و تعزیر طبقات فرودست جامعه با گوشزد کردن و فراخواندن مجرم نزد قاضی و زدن و حبس صورت می‎پذیرد؛ از آن رو که مقصود از اجرای تعزیر دور کردن مجرم از این گناه است، دور ساختن مردم هم از گناه باید برحسب مراتب آنان عملی گردد."بدایع الصنایع ‏64/2؛ مسأله طبقاتی کردن تعزیرات بر فرض اینکه ریشه فقهی و اسلامی داشته باشد ولی عملا در حکومت های غاصب و به ظاهر دینی خلفا به بدترین شکل ظالمانه از آن سوء استفاده شده به طوری که موجبات بدبینی اکثر افراد را به اسلام فراهم نموده است. بخصوص آنکه افراد جامعه را بر اساس توانگری و تهیدستی تقسیم بندی کنیم، که چنین شیوه ای برخلاف آیات و روایات و سیره معصومین (ع) است و با فقه شیعه مطابقت ندارد. (مقرر)

10- در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة آمده است:

ناوبری کتاب