صفحه ۴۷۸

اقامه حدود الهی در زمین به مراتب سودمندتر از بارانی است که چهل روز ببارد.عن ابی ابراهیم (ع) فی قول الله - عزوجل - یحیی الارض بعد موتها، قال: لیس یحییها بالقطر ولکن یبعث الله رجالا فیحیون العدل فتحیی الارض لاحیاء العدل، و لاقامة الحد لله انفع فی الارض من مطر اربعین صباحا. (وسائل ‏308/18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، حدیث 3 و...)

بدین مضمون روایات مستفیضه دیگری نیز وارد شده که می‎توان به وسائل الشیعه مراجعه نمود.

قبلا نیز حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده که فرمود: خداوند برای هر چیزی حدی معین کرده و برای کسانی که از این حد تجاوز کنند نیز حدی قرار داده است.ان الله قد جعل لکل شئ حدا و جعل لمن تعدی ذلک الحد حدا. (وسائل ‏310/18، ابواب مقدمات حدود، باب 2، حدیث 1)

از ظاهر روایات و اخبار و همچنین فتاوای علما این چنین برمی آید که اقامه حدود به حسب طبع واجب بوده و تعطیل آن جایز نیست، از جمله در روایت میثم از امام علی (ع) آمده است:

"ای محمد، هر کس حدی از حدود مرا تعطیل کند با من به دشمنی برخاسته و بدین وسیله ضدیت مرا خواستار شده است."یا محمد، من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی و طلب بذلک مضادتی. (وسائل ‏309/18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، حدیث 6) و نیز هنگامی که ام سلمه نزد پیامبر(ص) به شفاعت از کنیز خود - که دزدی کرده بود - برخاست، آن حضرت خطاب به او چنین فرمود:

"ای ام سلمه این حدی است از حدود الهی که نباید ضایع گردد." سپس فرمان داد تا دست کنیز را قطع کنند.یا ام سلمه هذا حد من حدود الله لا یضیع، فقطعها رسول الله (ص). (وسائل ‏332/18، ابواب مقدمات حدود، باب 20، حدیث 1)

در صحیحه حلبی از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود:

"در کتاب حضرت علی (ع) ذکر شده که وی با تمام تازیانه یا نصف و یا قسمتی از

ناوبری کتاب