صفحه ۴۷۴

که برای آگاهی بیشتر می‎توانید به آنها رجوع کنید.

در مباحث پیشین یادآور شدیم که اگر امر به معروف و نهی از منکر به مرحله ضرب و جرح برسد آیا هر کسی می‎تواند عهده دار اجرای آن شود یا آنکه این مقام مخصوص امام یا فردی منصوب از طرف اوست ؟ با استدلالاتی که انجام گرفت پاسخ دادیم که شق دوم به احتیاط نزدیک تر است.

ممکن است گفته شود که این استدلال خلطی است میان باب امر به معروف و نهی از منکر با باب تعزیرات؛ زیرا نکته مورد نظر در این روایات، در واقع جلوگیری از وقوع معصیت است و هیچ دلالتی بر جواز تعزیر پس از وقوع معصیت ندارد.بعید نیست گفته شود: مفاد بسیاری از روایات نهی از منکر لزوم برخورد با منکراتی است که توسط افرادی به وقوع پیوسته ! البته هدف اصلی از آن جلوگیری از ارتکاب دیگران می‎باشد. علاوه بر این، روح حاکم بر این روایات همانا تنفر شارع مقدس از منکرات است چه قبل از انجام آنها باشد یا بعد از آن، و نمی توان گفت شارع قبل از انجام منکرات سخت مخالف آن است ولی پس از انجام آنها بی تفاوت می‎باشد. (مقرر)

ج: روایات مستفیضی است دال بر این مطلب که خداوند برای هر چیز حدی قرار داده و برای کسی که از این حدود تجاوز کند نیز حدی تعیین کرده است. از جمله این روایات می‎توان از صحیحه داود بن فرقدداود بن فرقد همان ابویزید است، ابویزید کنیه اوست. (الف - م، ج 205 درس). نام برد. وی از امام صادق (ع) و آن حضرت از پیامبر(ص) نقل کرده اند که فرمود:

"خداوند برای هر چیز حدی تعیین نموده و برای هر کسی که از حدی از حدود الهی تجاوز کند نیز حدی قرار داده است."ان الله قد جعل لکل شئ حدا و جعل لمن تعدی ذلک الحد حدا. (وسائل ‏310/18، ابواب مقدمات حدود، باب 2، حدیث 1)

همچنین در مرسله ابن رباط از امام صادق (ع) نقل شده که پیامبر(ص) فرمود:

"خدای - عزوجل - برای هر چیزی حدی تعیین نموده و برای هر کسی که از حدی از حدود خداوند - عزوجل - تجاوز کند نیز حدی قرار داده است."ان الله - عزوجل - جعل لکل شئ حدا و جعل علی من تعدی حدا من حدود الله - عزوجل - حدا. (وسائل ‏310/18، ابواب مقدمات حدود، باب 2، حدیث 2)

ناوبری کتاب