صفحه ۴۷۳

آن دو بزرگوار نقل کردیم که پس از "الغاء خصوصیت" می‎توانند براهین روشنی برای بحث ما باشند.

ب: اخبار و روایات که از مضمون آن استفاده می‎گردد جلوگیری از انجام محرمات ولو با دست بر همگان واجب است. چنانچه در خبر جابر از حضرت باقر(ع) - که در مباحث گذشته نیز آن را نقل کردیم - آمده است:

"معصیت را در دلهایتان زشت بشمارید و آن را با زبانهایتان رد کنید و [به وسیله همان نفرت دل و زبان ] بر پیشانی مرتکبین آن داغ ننگ بزنید" [یا با چک به صورتهای آنها بکوبید]فانکروا بقلوبکم و الفظوا بالسنتکم و صکوا بها جباههم. (وسائل ‏403/11، ابواب امر و نهی، باب 3، حدیث 1).

در خبر طولانی دیگری که یحیی الطویل از امام صادق (ع) نقل کرده چنین آمده است:

"خداوند زبان را رها و دست را بسته قرار نداد، بلکه این چنین مقرر فرمود که با هم باز و با هم بسته شوند."ما جعل الله بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا. (وسائل ‏404/11، ابواب امر و نهی، باب 3، حدیث 2)

و در خبر ابن ابی لیلی از امیرالمؤمنین (ع) آمده است:

"... آن کس که به وسیله شمشیر با امری منکر به مقابله می‎پردازد تا دستورات الهی حاکم گردد و کار ستمگران به پستی گراید، او کسی است که در طریق هدایت قرار گرفته است."و من انکره بالسیف لتکون کلمة الله العلیا و کلمة الظالمین السفلی فذلک الذی اصاب سبیل الهدی. (وسائل ‏405/11، ابواب امر و نهی، باب 3، حدیث 8)

از امام حسن عسکری (ع) نیز نقل شده است که فرمود:

"هر کس از شما معصیتی را مشاهده کند، در صورت قدرت و توانایی می‎بایست در عمل، با آن به مقابله برخیزد."من رأی منکم منکرا فلینکر بیده ان استطاع. (وسائل ‏407/11، ابواب امر و نهی، باب 3، حدیث 12)

علاوه بر موارد مذکور، روایات دیگری نیز در این باره از شیعه و سنی نقل شده

ناوبری کتاب