صفحه ۴۷۲

او را ببوسد، یا به کسی دشنام داده یا او را مورد ضرب قرار دهد، در این گونه موارد امام آن فرد را تعزیر می‎کند."مبسوط 69/8

محقق در باب حدود از کتاب شرایع می‎گوید:

"هر کس مرتکب فعل حرامی شد یا از امر واجبی سر باز زد، بر امام است که او را تعزیر کند؛ و تعزیر در مورد چنین فردی نباید به اندازه حدود تعیین شده شرعی باشد، و تشخیص مقدار آن بر عهده شخص امام است. بنابراین نباید تعزیر فرد آزاد به اندازه حد فرد آزاد، و تعزیر برده به میزان حد برده برسد."شرایع 168/4 چند روز پیش شنیدم حاکم شرعی در بروجرد یک نفر را به دویست ضربه شلاق تعزیر کرده است، اصلا حداکثر "حد" صد ضربه است و دویست ضربه با هیچ یک از فتاوای شیعه منطبق نیست، فقط فقه مالکی می‎گوید بیش از صد ضربه اشکال ندارد، و استناد می‎کند به اینکه عمر به یک نفر سیصد تازیانه زد. از سوی دیگر هیچ یک از فقهای شیعه قائل نیستند که ضربه های شلاق در تعزیر به اندازه "حد" برسد؛ و چون که حد عبد نصف آزاد است، حداکثر حد آزاد "صد" و عبد "پنجاه" تازیانه است. (الف - م، ج 125/ درس)

در جواهر نیز آمده است:

"در مورد حکم فوق از نظر نص و فتوا هیچ اشکال و اختلاف نظری بین علما وجود ندارد."جواهر ‏448/41

علامه حلی در قواعد می‎نویسد:

"هر کس فعل حرامی را مرتکب شده یا واجبی را ترک کند، بر امام است که به هر اندازه صلاح می‎داند تا جایی که به اندازه "حد" نرسد او را تعزیر کند؛ در مورد آزاد کمتر از حد آزاد، و در مورد برده کمتر از حد برده."قواعد 262/2

بدیهی است که منظور محقق و علامه حلی محرماتی است که درباره آنها حدود معینی تعیین نشده است، و برای استدلال بر اصل حکم علاوه بر وضوح آن و عدم نقل خلاف از جانب فقها - چنانکه از جواهر نقل شد - دلایل زیر نیز دلالت دارند:

الف: سیره رسول اکرم (ص) و علی (ع) چنانکه موارد زیادی را در باب "حسبه" از

ناوبری کتاب