صفحه ۴۵۵

نماز جماعت را طولانی می‎کرد فرمود: "ای معاذ، آیا با این کار می‎خواهی فتنه برانگیزی ؟!..."

و کسی که در مناره اذان می‎گوید باید عادل وثقه و امین و آشنا به اوقات نماز باشد؛ زیرا پیامبرخدا(ص) فرمود: "مؤذنان امناء، و پیشوایان ضامنانند، خدا پیشوایان را هدایت کند و مؤذنان را ببخشاید."المؤذنون امناء و الائمة ضمناء، فأرشد الله الائمة و غفرللمؤذنین.

شایسته است که محتسب وقت شناسی مؤذنان را بیازماید و هر که وقت نشناسد او را از اذان بازدارد تا آنگاه که فراگیرد... پس بر مؤذن واجب است که وقت را بشناسد و باب اذان و اقامه را از کتب فقهی بخواند.

مستحب است که مؤذن خوش صدا باشد، و بر محتسب است که از "غنا" در اذان یعنی طربناک کردن و غلطاندن صدا، وی را باز دارد.چرخ و تاب دادن صدا به طوری که در ان کش و قوسها انسان از حال عادی بیرون رود، این را می‎گویند طرب و غنا؛ مثل انسانی که او را آرایش کنند، و این از حال عادی خارج شده، چه موجب رقص و چه موجب گریه گردد فرقی نمی کند. (الف - م، جلسه 203 درس) و او را فرمان دهد که چون بر مناره رفت از نگریستن به حریم مردم و خانه هایشان چشم پوشد و در این باره از وی تعهد گیرد و کسی جز مؤذن آن هم در اوقات نماز نباید بر مناره رود...

و محتسب فرمان دهد که روز جمعه خادمان بر در مسجد جامع بایستند و همه درویشان را که برای گدایی می‎آیند از ورود به مسجد بازدارند، چه ایشان مانع می‎شوند که مردم به ذکر و عبادت بپردازند و وضع نماز را به هم می‎زنند، بخصوص کسانی که می‎ایستند و اخبار و داستانهای بی پایه که خداوند هیچ حقیقتی را در آنها قرار نداده است می‎گویند [و مردم به سخنانشان گوش می‎دهند و از امری که برای آن گرد آمده اند بازمی مانند].معالم القربة 172/(=چاپ مصر 263).

37- حسبه بر واعظان

در باب چهل و هشتم، حسبه بر واعظان را آورده و می‎نویسد:

"بر محتسب است که در کار واعظان بنگرد، و کسی را اجازه وعظ دهد که به دیانت

ناوبری کتاب