صفحه ۴۴۶

کردن حیوان نهی فرموده است. و تا سرد شدن بدن حیوان پوست او را نکنند.

محتسب باید قصابان را از سر بریدن حیوانات بر در دکانهایشان باز دارد؛ زیرا با این کار راه مردم را خون آلود و آلوده می‎کنند و باعث مزاحمت و اذیت مردم می‎شوند، و باید به آنان گوشزد کند که نباید شقه های گوشت را چنان آویزان کنند که از سکو و پیشخوان دکانشان بیرون بزند.

محتسب باید به آنان دستور دهد گوشت بز را از گوشت گوسفند جدا و به آنها علامت بزنند و آنها را با هم مخلوط نکنند، و پیه بز را با چربی گوسفند و گوشت چاق را با گوشت لاغر و گوشت نر را با ماده مخلوط نکنند."

آنگاه ایشان انواع حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت را متذکر شده و در ادامه می‎نویسد:

"و جایز نیست خوردن چیزی که زیان آور است، نظیرسم، شیشه، خاک و سنگ؛ علت آن فرموده خداوند متعال است که فرمود: لا تقتلوا انفسکم - خود را مکشید؛ نیز حلال نیست هر چیز نجس، زیرا اشیاء نجس از خبائث است."معالم القربة 98/ (=چاپ مصر 162).

25- حسبه بر داروسازان

در باب بیست و چهارم، حسبه بر داروسازان مطرح شده است، منظور ایشان از داروسازان کسانی هستند که انواع شربتها را از گیاهان دارویی گوناگون برای درمان به دست می‎آورند، ایشان در این زمینه می‎نویسند:

"تدلیس و تقلب در این زمینه بسیار زیاد است، که نمی توان به چگونگی همه آنها آگاه شد؛ زیرا گیاهان دارویی و شربت های حاصله از آن از جهت طبیعت و مزاج گوناگون است، و درمان با آنها متناسب با خصوصیات ترکیبی آنهاست... پس بر آنان واجب است که خداوند متعال را همواره شاهد و ناظر اعمال خود بدانند، و بر محتسب نیز لازم است که آنان را بیم و تذکر دهد و از مجازات و تعزیر بترساند، و در فرصتهای مختلف بدون اینکه از قبل در جریان باشند داروهای آنها را مورد آزمایش قرار دهد...

اما شربتهای دارویی انواع آن بسیار زیاد است که اسامی آن از هفتاد تجاوز می‎کند،

ناوبری کتاب