صفحه ۴۳۹

و محتسب باید پس از بیرون آوردن میت از غسالخانه به زنان دستور دهد که پشت سر مردان حرکت کنند و با هم مخلوط نشوند، و باید آنان را از برهنه کردن سر و صورت در پشت جنازه بازدارد و به جارچی دستور دهد که این امر را در محل به گوش مردم برساند، و بهتر این است که زنان را از تشییع جنازه بازدارد؛ و اگر شنید زنی نوحه سرایی می‎کند یا آواز می‎خواند یا کار ناشایست انجام می‎دهد، از وی بخواهد که توبه کند، پس اگر تکرار کرد او را تعزیر نموده و به جای دیگر تبعید کند...."معالم القربة 46/ (چاپ مصر 101/).

البته اینکه هر گونه نوحه گری و نوحه خوانی حرام باشد از دیدگاه ما مورد اشکال است.

15- حسبه بر خرید و فروش و معاملات ناروا

در باب ششم کتاب، معاملات غیر شرعی نظیر معاملات باطل، ربا، سلم "سلم" همان بیع سلف است که عوض نقد است، جنس مدت دار. باطل، اجاره باطل، شرکت باطل و شرایطی که به هنگام معامله بر عقد معامله و در خریدار و فروشنده معتبر است را به تفصیل آورده و یادآور می‎شود و می‎نویسند:

"محتسب نمی تواند روی اجناس نرخ گذاری کند؛ چرا که نرخ به دست خداوند است، پس نباید امام و والی در این مسأله دخالت کنند بجز در سالهای قحطی؛ زیرا نرخ گذاری حرام است؛ و در زمان پیامبر هم نرخها بالا رفت به آن حضرت عرض کردند ای پیامبرخدا، برای ما نرخ مشخص کن، حضرت فرمود: "خداوند - تبارک و تعالی - است که می‎گیرد و می‎دهد و روزی رسان است و نرخها را تعیین می‎کند، و من امیدوارم خداوند را ملاقات کنم در حالی که مظلمه ای در مال و جان کسی بر گردنم نباشد."ان الله تعالی هو القابض و الباسط و الرازق و المسعر، و انی لارجو ان القی الله و لیس احد یطالبنی بمظلمة فی نفس و لا مال.

پس اگر ما قائل شدیم که نرخ گذاری جایز است، در آن صورت اگر امام بر اجناس نرخ گذاری کرد مردم باید به همان قیمت تعیین شده اجناس را بفروشند؛ ولی اگر از آن قیمت تخلف کردند، در این صورت آیا معامله آن صحیح است یا نه ؟ نظر درست این

ناوبری کتاب