صفحه ۴۳۷

به جای ماندن معبدهایشان مصالحه کرد، بدین گونه که برخی از آنها را خراب کرد و فقط آنهایی را که قبل از بعثت پیامبر(ص) بنا شده بود به جای گذاشت، و بنا شد اگر این گونه معابد خراب شد مجاز باشند آن را بازسازی کنند...

وظیفه امام است که اهل ذمه را که در کشور اسلامی هستند تحت پوشش قرار دهد و از آزار و اذیت رساندن به آنان جلوگیری کند؛ و اگر همراه با یکی از مسلمانان محاکمه ای را به نزد قاضی آوردند، وی موظف است به حق بین آنان قضاوت کند.

بر محتسب است که از کافران ذمی به قدر توانایی جزیه بگیرد: از افراد فقیر عیالوار یک دینار، از افراد متوسط دو دینار، و از ثروتمندان آنها چهار دینار در هر سال...

و شرط است که همراه با پرداخت جزیه، به احکام اسلام [مربوط به آنان ] پای بند باشند، پس اگر از التزام به احکام سرباز زدند یا با مسلمانان به قتال برخاستند یا با زن مسلمانی زنا کردند یا به اسم ازدواج با وی رابطه برقرار کردند یا مسلمانی را از دین منحرف کردند یا به منظور دزدی راه را بر مسلمانی بستند یا به مشرکین پناه دادند یا اسرار مخفی مسلمانان را در اختیار دشمنان گذاشتند یا مسلمانی را به قتل رساندند یا از خداوند متعال و رسول او و دین اسلام به گونه ای که جایز نیست یاد کردند، در همه این موارد ذمه آنان گسسته خواهد شد، و طبق صحیح ترین نظریه مرتکب این اعمال در دم کشته شده و اموال او به نفع مسلمانان ضبط خواهد شد..."معالم القربة 38/ (چاپ مصر 92/). در کشور اسلامی اهل ذمه همیشه باید از طرف محتسب کنترل شوند که آیا به شرایط ذمه عمل می‎کنند یا نه؛ تا اینکه یک وقت پیش نیاید که متوجه شویم آنان کشور را قبضه کرده اند؛ همان طور که در تسلط یهود بر فلسطین، علت همین بود و با اینکه عده یهود خیلی کم بودند ولی کم کم در اثر تشکیلاتی که داشتند دیگر یهودیان را تشویق کردند که به فلسطین بروند و در آنجا زمینهای مردم و جاهای حساس را با قیمت ارزان از دستشان درآورند، و با اینکه زمینهای متصرفی آنها حدود 60% زمینهای فلسطین بود مع ذلک حکومت آنجا را به دست گرفتند. از طرف دیگر قبضه کردن اقتصاد یک کشور مقدمه قبضه کردن سیاست و فرهنگ آنجاست، یکی از دوستان نقل می‎کرد: زمانی که رضاخان تصمیم به احداث دانشگاه تهران در محل فعلی آن گرفت، یکی از یهودیان ساکن همدان که از این قضیه مطلع شده بود برای اینکه دانشگاه در آینده مرکزیت پیدا می‎کرد، از همدان به تهران آمد و در پی خرید زمینهای اطراف دانشگاه بود! پس اهل ذمه باید کنترل شوند و در چهارچوب آزادی ای که اسلام به آنان داده زندگی کنند. (الف - م، جلسه 201 درس)

ناوبری کتاب