صفحه ۴۱۵

23- سکونی از امام صادق (ع) روایت کرده که حضرت گفتند:

"مرد نصرانی ای را که تازه مسلمان شده بود خدمت حضرت آوردند، وی گوشت خوکی را بریان کرده و روی آن را با سبزی پوشانده بود، حضرت پرسیدند: (تو که مسلمان شدی پس) چه عاملی باعث شد این کار را بکنی ؟ مرد جواب داد: مریض بودم و تازه خوب شدم اشتیاق زیادی به خوردن گوشت دارم، حضرت فرمودند: چرا از گوشت گوسفند (بز) استفاده نکردی ؟ و سپس گفتند: اگر آن گوشت را می‎خوردی بر تو حد جاری می‎کردم، ولی ترا تنبیه خواهم کرد تا دوباره این کار را انجام ندهی، و او را آنقدر کتک زد که شلوارش را خیس کرد."اتی امیرالمؤمنین (ع) برجل نصرانی کان اسلم و معه خنزیر قد شواه و ادرجه بریحان، قال: ما حملک علی هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت الی اللحم، فقال: این انت عن لحم الماعز فکان خلفا منه، ثم قال: لو انک اکلته لاقمت علیک الحد و لکنی ساضربک ضربا فلاتعد، فضربه حتی شغرببوله. (وسائل ‏580/18، ابواب بقیة الحدود و التعزیرات، باب 7، حدیث 1)

در متن عربی روایت: "قرم الی اللحم" یعنی اشتهایش به خوردن گوشت چنان شدید شد که نتوانست در مقابل آن صبر کند. و "شغر الکلب" یعنی سگ پای خود را بلند کرد تا بول کند.

24- در خبر سکونی از امام صادق (ع) روایت شده که امام فرمودند:

"بچه هایی که تمرین خط نویسی می‎کردند نوشته های خود را خدمت امیرالمؤمنین (ع) آوردند که ایشان بهترین خط را تعیین کنند، حضرت فرمودند: این یک نوع داوری است و ستم روا داشتن در آن مثل ستم در قضاوت است، و از قول من به معلم خود بگویید که اگر شما را به عنوان تأدیب بیش از سه ضربه کتک بزند مورد قصاص قرار خواهد گرفت."ان امیرالمؤمنین (ع) القی صبیان الکتاب الواحهم بین یدیه لیخیر بینهم، فقال (ع): اما انها حکومة، والجور فیها کالجور فی الحکم، ابلغوا معلمکم، ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الادب اقتص منه. (وسائل ‏582/18، ابواب بقیة الحدود و التعزیرات، باب 8، حدیث 2)

25- کلینی و شیخ طوسی از جابر از امام باقر(ع) نقل می‎کنند که حضرت فرمودند:

"امیرالمؤمنین (ع) درکوفه پیش روی شما هر روز صبح زود از مرکز خلافت خود بیرون آمده و بازارهای کوفه را در حالی که تازیانه ای همراه داشتند - که دو سر داشت و

ناوبری کتاب