صفحه ۴۱۴

برروی دو دستش بر زمین افتاد، از جای بلند شد و وضو ساخت، پس از آنکه وضویش تمام شد با آن تازیانه سه مرتبه بر سرم زده و گفت: فشار نده، چون دست و پای مردم می‎شکند آن وقت باید جریمه بپردازی، سؤال کردم این کیست ؟ گفتند: امیرالمؤمنین است، پیش رفتم عذرخواهی کنم ولی آنحضرت به راه افتاده بود و متوجه من نشد."کنت اتوضا فی میضأة الکوفه فاذا رجل قدجاء فوضع نعلیه و وضع درته فوقها، ثم دنا فتوضاء معی فزحمته حتی وقع علی یدیه فقام فتوضاء فلما فرغ ضرب رأسی بالدرة - ثلاثا - ثم قال: ایاک ان تدفع فتکسر فتغرم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: امیرالمؤمنین، فذهبت اعتذر الیه فمضی ولم یلتفت الی. (وسائل ‏583/18، ابواب بقیة الحدود و التعزیرات، باب 9، حدیث 1)

20- طلحة بن زید ازامام صادق (ع) نقل می‎کند که:

"مردی را پیش حضرت امیر(ع) آوردند که با آلتش بازی می‎کرد (استمناء می‎کرد) حضرت چنان به دستش زد که سرخ شد، و سپس مخارج ازدواج او را از بیت المال پرداخت کرده و برای او همسری اختیار نمود."ان امیرالمؤمنین (ع) اتی برجل عبث بذکره فضرب یده حتی احمرت ثم زوجه من بیت المال. (وسائل ‏574/18، ابواب نکاح بهائم، باب 3، حدیث 1)

21- زراره از امام باقر(ع) نقل می‎کند که حضرت فرمودند:

"مردی را که با آلت خود بازی و استمناء کرده بود خدمت حضرت آوردند، حضرت چنان شلاقش زد که دستش قرمز شد... و بعدا هزینه ازدواج او را از بیت المال پرداخت کرد."ان علیا(ع) اتی برجل عبث بذکره حتی انزل فضرب یده حتی احمرت، قال: ولا اعلمه الاقال: و زوجه من بیت المال. (وسائل ‏575/18، ابواب نکاح بهائم، باب 3، حدیث 2) "از این عمل حضرت به خوبی استفاده می‎شود که برای مبارزه با فساد اخلاق و منکرات علاوه بر دستگیری و تعزیر باید برخورد ریشه ای نمود تا علل فساد و گناه در جامعه از بین برود، و مهمترین آنها تسهیل وسائل ازدواج و تشکیل خانواده توسط حکومت برای جوانان می‎باشد."(مقرر)

22- هشام بن سالم از حضرت صادق (ع) نقل می‎کند که حضرت فرمود:

"امیرالمؤمنین مرد قصه پرداز و معرکه گیری را در مسجد دید (که قصه پردازی می‎کند) او را با تازیانه زده و از مسجد بیرون کرد."ان امیرالمؤمنین (ع) رأی قاصا فی المسجد فضربه بالدرة و طرده. (وسائل ‏578/18، ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، باب 4، حدیث 1)

ناوبری کتاب