صفحه ۴۱۱

7- در کنزالعمال از محمد بن راشد نقل شده که گفت: از مکحول شنیدم که می‎گفت:

"رسول خدا بر مردی که فروشنده گندم بود و جنس خوب و بد را با هم مخلوط کرده بود برخورد کرده و به او فرمودند: چه چیز باعث شده که چنین کاری بکنی ؟ جواب داد: خواستم [در اثر پائین بودن قیمت ] رواج پیدا کرده و به فروش برود. حضرت گفتند: خوب و بد آن را از هم جدا کن، در دین ما تقلب (روا) نیست."مر رسول الله (ص) برجل یبیع طعاما قد خلط جیدا بقبیح، فقال له النبی (ص): ما حملک علی ما صنعت ؟ فقال: اردت ان ینفق فقال له النبی (ص): میز کل واحد منهما علی حدة، لیس فی دیننا غش. (کنزالعمال ‏159/4، کتاب البیوع، باب 2، حدیث 9974)

8- در صحیح بخاری از ابن عمر نقل کرده که:

"مردم در زمان رسول خدا(ص) از مسافرین [قبل از اینکه وارد شهر شوند با زبان بازی و اینکه این جنسها دیگر مشتری ندارد و قیمتشان تنزل کرده و غالبا بدون توزین ] مواد غذایی می‎خریدند، حضرت فردی را می‎فرستاد تا مانع فروش مشتریان شده تا آن را به بازار منتقل کرده و آنجا به فروش برسانند."عن ابن عمر: انهم کانوا یشترون الطعام من الرکبان علی عهد النبی (ص) فیبعث علیهم من یمنعهم ان یبیعوه حیث اشتروه حتی ینقلوه حیث یباع الطعام. (صحیح بخاری ‏14/2، کتاب البیوع، باب 49)

9- و نیز در همان کتاب از سالم بن عبدالله، آن هم از پدرش نقل می‎کند که می‎گفت:

"در زمان رسول الله (ص) کسانی را که مواد غذایی را بدون کیل و وزن و به طور تخمینی می‎فروختند مورد تنبیه قرار می‎دادند تا آن را به منازل و جایگاههای خود برسانند." (چون در منزل وسیله کیل و وزن وجود داشته است).رأیت الذین یشترون الطعام مجازفة یضربون علی عهد رسول الله (ص) ان یبیعون حتی یؤووه الی رحالهم. (صحیح بخاری ‏15/2 کتاب البیوع، باب 54)

نظیر این روایت از سالم، از ابن عمر نیز روایت شده است.صحیح بخاری ‏16/2، کتاب البیوع، باب 59

10- در کتاب تراتیب الاداریة از ابن عبدالبر - در کتاب استیعاب - نقل می‎کند که:

"پیغمبراکرم (ص) سعید بن سعید بن العاص را بعد از فتح مکه به نظارت در امور بازار و کسب و کار بازاریهای مکه گماشت."استعمل رسول الله (ص) سعید بن سعید بن العاص بعد الفتح علی سوق مکة . (تراتیب الادرایه ‏285/1)

ناوبری کتاب