صفحه ۴۰۹

کرده اند در وسط بازارها و در محلی که مورد دید همه باشد، به مردم عرضه دارند."ان رسول الله (ص) مر بالمحتکرین فامر بحکرتهم ان تخرج الی بطون الاسواق و حیث تنظر الابصار الیها. (وسائل الشیعه ‏317/12، ابواب تجارت، باب 30، حدیث 1)

2- در روایت حذیفة بن منصور آمده:

"رسول خدا فرمود: فلانی ! مسلمانان می‎گویند مواد غذایی نایاب شده مگر مقداری که پیش توست، آن را به بازار بیاور و به هر کیفیتی که می‎خواهی بفروش."ان رسول الله (ص) قال: یا فان، ان المسلمین ذکروا: ان الطعام قد نفد الاشئ عندک، فاخرجه و بعه کیف شئت. (وسائل الشیعه ‏317/12، ابواب تجارت، باب 29، حدیث 1)

3- در خبر ابن ابی یعفور از حضرت صادق (ع) آمده است:

"مردی پیش رسول خدا(ص) آمد و گفت: یا رسول الله، من به مردی گفتم که برای خاطر خدا کمکی به من بکن و او پنج تازیانه به من زد، حضرت پنج تازیانه دیگر به او می‎زنند، و می‎فرمایند: برو با صورت پست خودت گدایی کن" [یعنی چرا با نام شریف خداوند گدایی می‎کنی ؟]جاء رجل الی النبی (ص) فقال: یا رسول الله انی سالت رجلا بوجه الله فضربنی خمسة اسواط، فضربه النبی (ص) خمسة اسواط اخری و قال: سل بوجهک اللئیم. (وسائل الشیعه ‏577/18، ابواب بقیة الحدود و التعزیرات، باب 2، حدیث 1)

4- درخبر سعد اسکاف از امام باقر(ع) نقل شده که حضرت فرمود:

"رسول خدا(ص) در بازار مدینه گندمی را دید، به فروشنده آن فرمود: گندمت را پاک و منزه می‎بینم، و سپس از قیمت آن سؤال کرد، به قلب حضرت الهام شده که دستش را در گندم فرو برد (و آن را امتحان کند) و چون دست در میان گندم فرو بردند از میان آن نوع بدی از گندم بیرون آورد و به فروشنده فرمودند: تو خائن و متقلب بر مسلمانان هستی."مر النبی (ص) فی سوق المدینة بطعام فقال لصاحبه: ما اری طعامک الاطیبا، و سأله عن سعره، فاوحی الله - عزوجل - الیه ان یدس (یدیر - یب) یده فی الطعام ففعل فاخرج طعاما ردیا، فقال لصاحبه: ما اراک الاو قد جمعت خیانة و غشا للمسلمین. (وسائل الشیعه ‏209/12_210، ابواب ما یکتسب به، باب 86، حدیث 8)

5- در سنن ترمذی از ابوهریره نقل شده که گفت:

"رسول خدا(ص) مقداری گندم در دکانی دیدند، چون دستشان را در آن فرو بردند

ناوبری کتاب