صفحه ۴۰

خوب انجام دادن کار، کاستن از آرزوها، توجه و علاقه به آخرت، ترس از حساب، ملازمت بر ایمان، تفقه و تدبر در قرآن، فرو خوردن خشم و بی ریا زیستن با مردم سفارش می‎کنم.

و ترا از اینکه مسلمانی را ناسزاگوئی، یا از گناهکاری پیروی کنی، یا امام عادلی را نافرمانی کنی، یا امام راستگوئی را تکذیب کنی یا امام دروغینی را پیروی کنی برحذر می‎دارم.

و خدا را در مشاهده هر درخت و سنگ به یاد آور، و برای هر گناه تجدید توبه کن؛ توبه گناه پنهان را به پنهانی، و توبه گناه آشکار را در آشکار.

ای معاذ! اگر نبود اینکه من می‎دانم که تو را جز در روز قیامت ملاقات نخواهم کرد وصیتم را کوتاه می‎کردم، ولکن من می‎دانم که پس از این تو را ملاقات نخواهم کرد.

و باز بدان ای معاذ که بهترین شما در نزد من کسی است که به همان حالت که از من جدا می‎شود مرا ملاقات کند.""یا معاذ! علمهم کتاب الله، و احسن أدبهم علی الاخلاق الصالحة، و أنزل الناس منازلهم: خیرهم و شرهم. و أنفذ فیهم أمر الله،ولاتحاش فی أمره و لا ماله أحدا، فانها لیست بولایتک و لا مالک، و أد الیهم الامانة فی کل قلیل و کثیر. و علیک بالرفق و العفو فی غیر ترک الحق، یقول الجاهل: قد ترکت من حق الله. و اعتذر الی اهل عملک من کل أمر خشیت أن یقع الیک منه عیب، حتی یعذروک . وأمت أمر الجاهلیة الاما سنه الاسلام. و أظهر أمر الاسلام کله صغیره و کبیره. ولیکن اکثر همک الصلاة ؛ فانها رأس الاسلام بعد الاقرار بالدین. و ذکر الناس بالله و الیوم الاخر. و اتبع الموعظة ؛ فانه أقوی لهم علی العمل بما یحب الله. ثم بث فیهم المعلمین. و اعبد الله الذی الیه ترجع. و لاتخف فی الله لومة لائم. و أوصیک بتقوی الله، و صدق الحدیث، و الوفاء بالعهد، و أداء الامانة، و ترک الخیانة، و لین الکلام، و بذل السلام، و حفظ الجار، ورحمة الیتیم، و حسن العمل، و قصر الامل، و حب لآخرة، و الجزع من الحساب، و لزوم الایمان، و الفقه فی القرآن، و کظم الغیظ، وخفض الجناح . و ایاک ان تشتم مسلما، أو تطیع آثما، أو تعصی اماما عادلا، أو تکذب اماما صادقا، أو تصدق کاذبا. و اذکر ربک عند کل شجر و حجر. وأحدث لکل ذنب توبة ؛ السر بالسر و العلانیة بالعلانیة . یا معاذ! لو لا أننی أری ألا نلتقی الی یوم القیامة لقصرت فی الوصیة، و لکننی أری أن لانلتقی أبدا. ثم اعلم یا معاذ، أن احبکم الی من یلقانی علی مثل الحال التی فارقنی علیها." (تحف العقول 25/)

در کنزالعمال نیز دو روایت طولانی در مورد فرستادن معاذ نقل شده که اکثر

ناوبری کتاب