صفحه ۳۹۷

دشمنان خدا دوستی شود؟ عرض کردیم: اگر چنین روزی را درک کردیم چه کنیم ای امیرالمؤمنین ؟! حضرت فرمود:

"همانند اصحاب حضرت عیسی (ع) باشید، با اره سر بریده می‎شدند و بر چوب به دار کشیده می‎شدند. مرگ در اطاعت خداوند بهتر از زندگی در معصیت اوست."کونوا کاصحاب عیسی (ع)، نشروا بالمناشیر و صلبوا علی الخشب، موت فی طاعة الله - عزوجل - خیر من حیاة فی معصیة الله. (نهج السعادة ‏639/2)

11- در کنزالعمال آمده است:

"به زودی بر شما پیشوایانی حکومت خواهند یافت که ارزاق شما را به دست می‎گیرند، با شما سخن می‎گویند ولی به شما دروغ می‎گویند، کار می‎کنند ولی کارشان ناشایست است، از شما راضی نمی شوند مگر اینکه کارهای قبیح آنان را تحسین کنید و دروغشان را تصدیق نمایید، پس تا جایی که به حق رضایت دهند حق را به آنان بدهید، آنگاه اگر حق را زیر پا گذاشتند هرکس در این ارتباط کشته شد شهید است."سیکون علیکم ائمة یملکون ارزاقکم، یحدثونکم فیکذبونکم، و یعملون فیسیؤون العمل، لا یرضون منکم حتی تحسنوا قبیحهم و تصدقوا کذبهم، فاعطوهم الحق مارضوابه فاذا تجاوزوا فمن قتل علی ذلک فهو شهید." (کنزالعمال ‏67/6، کتاب الاماره و القضاء، باب 1، حدیث 14876)

و روایات بسیار زیاد دیگری ازاین قبیل که برخی از آنها در ذیل روایت ششم از فصل چهارم بخش سوم کتاب [جلد اول فارسی ] و برخی در مسأله شانزدهم از فصل ششم بخش پنجم کتاب [جلد دوم فارسی ] گذشت که می‎توان به آنها مراجعه نمود.

مگر اینکه گفته شود: در برخی از این روایات اطاعت نکردن از سلطان جائر در ستمگری وی مورد نظر است، نه امر به معروف و نهی از منکر کردن وی، که تحمل ضرر در اولی جائز است نه در دومی. و این نکته ای است در خور توجه.

12- در اصول کافی به سند وی از ابن مسکان از یمان بن عبیدالله آمده است که گفت:

"یحیی بن ام طویل را دیدم که بر کناسه [کوفه ] ایستاد و با صدای بلند فریاد زد: ای مردم ! ما از آنچه شما گوش بدان می‎دهید بیزاریم [تبلیغات دروغ و تهمتهای ناروای دستگاه خلافت به او و امثالش ] هر کس علی (ع) را ناسزا گوید لعنت خدا بر او باد، و ما از آل مروان و آنچه را به غیر خداوند می‎پرستند بیزاریم، آنگاه صدای خود را پائین

ناوبری کتاب