صفحه ۳۶۳

معروف، جهاد با نفس را جهاد اکبر نامید.ر.ک . وسائل ‏122/11، ابواب جهاد نفس، باب 1، حدیث 1 و پناه می‎بریم به خدا از وسوسه های نفس اماره.درحقیقت مبارزه و یا حکومت کردن نباید هدف باشد، بلکه هدف اصلی از هر دو باید رضای خدای متعال و تحقق اهداف و ارزشهای الهی و دینی باشد. (مقرر)

11- از روایت های جامع این باب نیز روایتی است که در وسائل [به نقل از شیخ طوسی در تهذیب، که به صورت مرسل نقل شده و حدس زده می‎شود از طریق اهل سنت باشد] از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود:

"پیوسته امت من بر خیر و نیکی هستند تا آنگاه که امر به معروف و نهی از منکر نموده و به نیکی امر می‎کنند، پس آنگاه که دست از این کار کشیدند برکتها از آنان گرفته می‎شود و برخی از آنان بر برخی دیگر مسلط می‎شوند و برای آنان یاوری در زمین و آسمان نمی باشد."لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الارض و لا فی السماء. (وسائل ‏398/11، ابواب امر و نهی، باب 1، حدیث 18)

12- در وصیت امیرالمؤمنین (ع) به هنگام وفاتش آمده:

"امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدان شما بر شما تسلط می‎یابند، آنگاه [خدا را] می‎خوانید ولی دعایتان مستجاب نمی شود. [و شاید مراد حضرت این باشد که هرچه فریاد کنید کسی پاسخ شما را نمی دهد].لا تترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا تستجاب لکم. (نهج البلاغه، فیض 978/، لح 422/، نامه 47). در این روایت اثر طبیعی ترک امر به معروف و نهی از منکر بیان شده؛ زیرا اگر افراد احساس مسؤولیت اجتماعی خود را از دست بدهند و بی تفاوت باشند به طور طبیعی افراد ناشایست بر کارها مسلط می‎شوند، وقتی اختلاف و تفرقه باشد و هر کس به فکر خودش باشد آن وقت یک رضاخان می‎آید بر کارها مسلط می‎شود و پدر همه را در می‎آورد. (الف - م، جلسه 191 درس)

13- در روایت محمد بن عرفه آمده است، گفت: از اباالحسن رضا(ع) شنیدم که می‎فرمود:

"یا امر به معروف و نهی از منکر کنید یا افراد بد شما بر شما حکومت می‎یابند، پس

ناوبری کتاب