صفحه ۳۶۰

آورده. و برخی نه با زبان و نه با قلب و نه با دست نهی از منکر نمی کنند، اینان مردگانی هستند در میان زنده ها.

و همه اعمال نیک و جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره ای دربرابر دریاست، و بی گمان امر به معروف و نهی از منکر نه اجل را نزدیک می‎کند و نه از روزی می‎کاهد، و برتر از همه اینها ابراز سخن عدلی است در مقابل پیشوای ستمگر."فمنهم المنکر للمنکر بیده و لسانه و قلبه، فذلک المستکمل لخصال الخیر. و منهم المنکر بلسانه و قلبه و التارک بیده، فذلک متمسک بخصلتین من خصال الخیر و مضیع خصلة . و منهم المنکر بقلبه و التارک بیده و لسانه، فذلک الذی ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک بواحدة . و منهم تارک لانکار المنکر بلسانه و قلبه ویده، فذلک میت الاحیاء. و ما اعمالال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الاکنفثة فی بحر لجی، و ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لایقربان من اجل و لاینقصان من رزق، و افضل من ذلک کله کلمة عدل عند امام جائر. (نهج البلاغه، فیض 1263/، لح 542/، حکمت 374)

10- از جمله روایات جامع در این باب روایت جابر از امام باقر(ع) است که فرمود:

"در آخرالزمان قومی هستند که دیگران از آنان پیروی می‎کنند، در میان آنان دسته ای هستند ریاکار، که قرآن تلاوت می‎کنند و به ظواهر شرع تمسک می‎جویند، بی تجربه و کم خرد هستند، امر به معروف و نهی از منکر را بر خود واجب نمی شمرند مگر آنگاه که از ضرر ایمن باشند، برای خود راه توجیه و عذر می‎تراشند، لغزشها و آگاهی های فاسد علما را ملاک عمل خویش قرار می‎دهند، به نماز و روزه و چیزهای دیگر روی می‎آورند تا جایی که به مال و جان آنان زیانی وارد نیاید، و اگر نماز به کاری که با مال و بدن خود انجام می‎دهند زیانی وارد بیاورد از آن دست می‎کشند همان گونه که از کامل ترین و اشرف فرایض دست کشیدند.

همانا امر به معروف و نهی از منکر فریضه بسیار بزرگی است که به وسیله آن سایر فرایص اقامه می‎گردد. در این مورد است که خشم خداوند بر آنان به نهایت می‎رسد، و عقاب وی همه آنان را دربرمی گیرد، پس نیکان در جایگاه بدکاران و کودکان در جایگاه بزرگان به هلاکت می‎رسند.

ناوبری کتاب