صفحه ۳۶

سرچشمه گرفته باشد.

البته برخی از آیات و روایات پیش از این نیز به مناسبتهای مختلف مطرح شده اند ولی در برخی موارد تکرار لازم است. چنانچه خداوند سبحان در قرآن کریم نیز در داستانهای انبیا و سایر آیات عبرت انگیز آیاتی را تکرار فرموده است:

1- "الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون اعراف (7)/ 157 آنان که از رسول و پیامبر امی که در تورات و انجیلی که نزد آنان است اوصاف و نشانی او نگاشته آمده پیروی می‎کنند، و (آن رسول) آنان را به نیکوئی امر و از پلیدی نهی می‎کند و بر آنان هر طعام پاکیزه را حلال و هر چیز پلید و منفور را حرام می‎گرداند، و بارهای گران و زنجیرهائی را که بر (دست و گردن) آنان است برمی دارد، پس آنان که به وی گرویدند و حرمت و عزت او را نگاه داشته و یاری اش دادند و از نوری که به وی نازل گردید پیروی کردند، این گروه درحقیقت همان رستگاران عالم اند."

در این آیه خداوند سبحان به پنج امر مهم که پیامبراکرم (ص) در ارتباط با مردم در طول حیات خویش بدان اهتمام می‎ورزید اشاره فرموده است [امر به معروف، نهی از منکر، حلال کردن چیزهای پاکیزه، تحریم پلیدیها و گسستن زنجیرهای جاهلیت ] و روشن است که آن حضرت بهترین الگو و اسوه هر کسی است که زمام امور مسلمانان را به عهده می‎گیرد، و بر وی واجب است که در این امور از آن حضرت سرمشق بگیرد.

از سوی دیگر"معروف" همه کارهای نیکی است که فطرت و عقل سلیم انسان به نیکی آن گواه است؛ و به همین جهت شارع مقدس به انجام آن امر فرموده است؛ و "منکر" هر عمل ناپسندی است که هر عقل سلیم آن را ناپسند می‎شمارد و شارع مقدس از آن نهی فرموده است؛ و وظیفه حاکم اسلامی در این رابطه این است که با نفوذ و قدرت خود جو جامعه را به گونه ای سالم و اسلامی بسازد که به طور طبیعی

ناوبری کتاب