صفحه ۳۵۷

آنان فرو می‎نهد و کند و زنجیر را از دست و پایشان برمی دارد.

[این آیه نیز بر این معنی دلالت دارد که امر به معروف و نهی از منکر از وظایف حکومت و رهبری جامعه است.]

7- در موثقه این روایت را موثقه می‎گویند از آن جهت که سلسله سند آن تا "مسعدة" خوب است، ولی مسعدة بن صدقة را می‎گویند فردی عامی مسعدة بن صدقة از امام صادق (ع) آمده است که گفت: از آن حضرت (ع) شنیدم که در پاسخ این پرسش که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت واجب است ؟ فرمود: "خیر". گفته شد: به چه دلیل ؟ حضرت فرمود:

"این تکلیف واجب است بر فرد قدرتمندی که افراد از وی اطاعت کنند و منکر را از معروف باز شناسد، نه بر فرد ضعیفی که چیزی را از چیزی تشخیص نمی دهد و راه را از بیراهه تمیز نمی دهد. [منظور آن حضرت این بود که حق را از باطل تشخیص نمی دهد]. دلیل آن کتاب خداوند - عزوجل - است که فرمود: "ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر" و این خاص است نه عام، چنانچه باز خداوند فرمود: "و من قوم موسی امة یهدون بالحق و به یعدلون - و از امت موسی امتی [دسته ای ] بودند که به حق راهنمایی می‎کردند و بدان باز می‎گرداندند و در این آیه نفرمود بر امت موسی، و نفرمود بر همه قوم وی، با اینکه آنان در آن زمان امت های مختلفی بودند. و به یک نفر به بالا نیز امت می‎گویند؛به یک نفر نیز امت اطلاق شده است، در آیه شریفه "ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین" برخی گفته اند حضور یک نفر نیز کافی است، کسی که روی پای خودش ایستاده است خود به تنهایی یک امت است، در روایتی آمده است که پیامبراکرم (ص) می‎فرماید: المؤمن وحده جماعة . (الف - م، جلسه 190 درس) چنانچه خداوند عزوجل فرمود: ان ابراهیم کان امة قانتا لله - ابراهیم خود یک امت بود که بندگی خدا می‎کرد" یعنی

ناوبری کتاب