صفحه ۳۵۶

خیر امة اخرجت للناس" آن دسته بخصوص از امت که کار آن امر به معروف و نهی از منکر است اراده شده باشد نه همه مؤمنین، و مؤید این احتمال است وحدت سیاق آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده و این آیه را بر ائمه طاهرین (ع) تطبیق کرده است.

5- الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامورحج (22)41/ آنان که اگر در زمین به آنان اقتدار و تمکن دهیم نماز به پا می‎دارند و زکات می‎پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می‎کنند، و عاقبت کارها در دست خداست.

این آیه نیز از جمله آیاتی است که ظهور در این معنی دارد که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دسته بخصوص است، پس امر و نهی ذکر شده در این آیه از نوعی است که متوقف بر سلطه و تمکن در زمین است، و وقوع آیه در سیاق آیات قتال و دفاع گواه بر همین معنی است.

روشن است که مراد از اقامه نماز و دادن زکات نیز یک مسأله شخصی و فردی یعنی نماز خواندن و روزه گرفتن شخصی نیست، بلکه مراد اشاعه و ترویج و تثبیت نماز و زکوة در جامعه است، یعنی چیزهایی که از شؤون حکومت حقه است، نظیر آنچه در زیارت امام حسین (ع) وارد شده که: اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر."

6- الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم اعراف (7)157/ آنان که پیروی کنند از رسول و پیامبر امی که در تورات و انجیلی که در دست آنهاست نام و اوصاف او را نگاشته می‎یابند، آنان را به نیکویی امر و از زشتی باز خواهد داشت، و بر آنان هر طعام پاکیزه را حلال و هر پلید و منفور را حرام می‎گرداند، و بار سنگین را از گردن

ناوبری کتاب