صفحه ۳۴

5- محکم کردن مرزها با تجهیزات و نیروی نظامی، تا دشمنان خارجی به کشور اسلامی چنگ نیفکنند و خون مسلمان و معاهدی را که در ذمه اسلام است به ناروا نریزند.

6- جهاد با دشمنان اسلام پس از دعوت آنان به پذیرش اسلام، که یا دین مبین اسلام را بپذیرند و یا در ذمه و تحت الحمایه حکومت اسلامی قرار بگیرند، تا حق خداوند که همانا گسترش دین اسلام در تمام گیتی است تحقق یابد.

7- گردآوری مالیات و وجوهات که براساس نص واجتهاد از سوی شرع مقدس واجب گردیده، بدون ایجاد ارعاب و فشار بر مردم.

8- مشخص کردن میزان بودجه و حقوق از بیت المال بدون هیچ افراط و تفریط و پرداخت آن به حقوق بگیران و کارگزاران در وقت معینی بدون تقدیم وتأخیر.

9- استخدام و به کارگیری افراد باکفایت و خیرخواه در اجرای امور تا اینکه کارهای مردم، با کفایت و کاردانی آنان انجام پذیرد و اموالشان در پناه امانتداری آنان از دستبرد مصون ماند.

10- حاکم اسلامی شخصا امور را تحت نظر قرار دهد و احوال جامعه را از نظر بگذراند تا در مواقع لازم به سیاست امت و حراست از ملت بپردازد و به واگذاشتن کارها به عهده دیگران صرفا اکتفا نکند و خود به خوشگذرانی و یا عبادت بپردازد، چراکه چه بسا شخص امین نیز در موردی خیانت کند و یا فرد به ظاهر خیرخواه در کار خود ناخالص باشد؛ و به همین جهت خداوند سبحان خطاب به حضرت داود می‎فرماید: "ای داود ما تو را جانشین خود در زمین گرداندیم، پس بین مردم به حق حکم نما و از هواها پیروی مدار که تو را از راه خدا منحرف می‎کند."یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله. (ص (38)26/) در این ایه خداوند سبحان به صرف واگذاردن، بدون دخالت مستقیم حضرت داود اکتفا نفرموده، و در پیروی از هوی وی را معذور ندانسته تا جائی که وی را در صورت پیروی از هوی به ضلالت توصیف فرموده است.

این وظایف که برای حاکم اسلامی برشمردیم گرچه همه به حکم دین و به جهت مقام و منصب ولایت بر عهده والی مسلمانان می‎باشد ولکن از وظایف سیاسی هرکسی

ناوبری کتاب