صفحه ۳۳

وظایف حاکم اسلامی

اکنون برخی از وظایف و تکالیف حاکم اسلامی را یادآور می‎شویم.

ماوردی در احکام السلطانیه می‎نویسد:دقت فرمایید در این وظایفی که ماوردی برای حاکم اسلامی گفته و نیز در وظایفی که ما بر اساس آیات و روایات برای وی برشمرده ایم هم وظایف دینی و هم وظایف سیاسی وجود دارد، و این بیانگر این است که در شریعت اسلام دین از سیاست جدا نیست و رهبری دینی جدای از رهبری سیاسی نمی باشد. (الف - م، جلسه 119 درس)

"وظایف عمومی جامعه که بر حاکم مسلمانان واجب است ده چیز است:

1- شریعت مقدس اسلام را بر اساس اصول پایدار و آنچه گذشتگان امت در مورد آن وحدت نظر داشته اند حفظ و حراست کند. و اگر بدعت گذاری ظهور کرد و یا شبهه افکنی در دین شبهه افکند، حقیقت را روشن و راه صحیح را به وی بنمایاند و او را در چهارچوب حقوق و حدود مجازات کند، تا دین از انحراف محفوظ و مردم از گمراهی مصون بمانند.

2- اجرای حکم و قضاوت در دعاوی و مرافعات جامعه و قطع دشمنی و نزاع بین طرفین دعوا، تا اینکه انصاف در جامعه گسترش یافته، ستمگر تعدی نکند و حق ستمدیده پایمال نشود.

3- حفاظت از کشور اسلامی و دفاع از حریم و مرزهای آن، تا مردم به راحتی به کسب و کار خود پرداخته و با امنیت مالی و جانی به مسافرت بپردازند.

4- اقامه و اجرای حدود [حد شراب، زنا، قتل و...] تا محرمات الهی از پرده دری مصون و حقوق بندگان خداوند از اتلاف و نابودی محفوظ بماند.

ناوبری کتاب