صفحه ۳۱۰

"مردم به زودی از تو می‎خواهند که بین آنان قضاوت کنی، پس هنگامی که دو طرف نزاع آمدند، در مود هیچ یک قضاوت مکن مگر اینکه سخن دیگری را بشنوی؛ زیرا این کار به تو فرصت می‎دهد که حق را دریابی."ان الناس سیتقاضون الیک، فاذا اتاک الخصمان فلا تقضی لواحد حتی تسمع الآخر، فانه اجدر ان تعلم الحق. (وسائل ‏159/18، ابواب آداب قاضی، باب 4، حدیث 7)

4- در صحیحه هشام بن سالم از امام صادق (ع) آمده است که فرمود:

"امیرالمؤمنین (ع) هرگز اول سخن را نمی گرفت بی توجه به آخر آن."کان امیرالمؤمنین (ع) لایأخذ باول الکلام دون آخره. (وسائل ‏158/18، ابواب آداب قاضی، باب 4، حدیث 3).

5- سکونی از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود: امیرالمؤمنین (ع) می‎فرمود:

"کسی که در مسند خطیر قضاوت نشست باید بین آنان [طرفین دعوا] در اشاره و نگاه و جایگاه نشستن، تساوی را مراعات کند."من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشارة و فی النظر و فی المجلس. (وسائل ‏157/18، ابواب آداب قاضی، باب 3، حدیث 1)

6- با همین زنجیره سند از امام صادق (ع) منقول است که فرمود:

"مردی در منزل امیرالمؤمنین (ع) وارد شد و چند روز اقامت نمود، آنگاه مرافعه ای را نزد آن حضرت مطرح کرد که طی چند روز گذشته مطرح نکرده بود، حضرت فرمود: آیا تو طرف نزاع هستی ؟ عرض کرد: بلی، فرمود: از ما فاصله بگیر [از پیش ما برو] همانا پیامبرخدا(ص) نهی فرمود که طرف نزاع مهمانی شود مگر اینکه طرف دیگر او هم همراه وی باشد."ان رجلا نزل بامیرالمؤمنین (ع) فمکث عنده ایاما ثم تقدم الیه فی خصومة (حکومة خ.ل) لم یذکرها لامیرالمؤمنین (ع) فقال له: "اخصم انت ؟ قال: نعم. قال: "تحول عنا، فان رسول الله (ص) نهی ان یضاف الخصم الاومعه خصمه". (وسائل ‏157/18، ابواب آداب قاضی، باب 3، حدیث 2)

7- باز سکونی از امام صادق (ع) روایت نموده که پیامبرخدا(ص) فرمود:

"کسی که مبتلا به قضاوت شد [مسؤولیت قضاوت را پذیرفت ] در حال خشم قضاوت نکند."قال رسول الله (ص): من ابتلی بالقضاء فلایقضی و هو غضبان. (وسائل ‏156/18، ابواب آداب قاضی، باب 2، حدیث 1)

ناوبری کتاب