صفحه ۲۹۵

21- در سنن ترمذی از پیامبراکرم (ص) آمده است که فرمود:

"همانا محبوبترین مردم در پیشگاه خداوند و نزدیک ترین آنها به وی در روز قیامت امام دادگستر است، و مبغوضترین مردم در پیشگاه خداوند و دورترین آنان از وی امام ستمگر است."ان احب الناس الی الله یوم القیامة و ادناهم منه مجلسا امام عادل، و ابغض الناس الی الله - تعالی - و ابعدهم منه مجلسا امام جائر. (سنن ترمذی ‏394/2، ابواب احکام، باب 4، حدیث 1344)

22- باز در همان کتاب از آن حضرت (ص) منقول است:

"خداوند با قاضی است تا آنگاه که حق را پایمال نکرده است، پس اگر حق را زیرپا نهاد خداوند وی را رها می‎کند و شیطان همراه وی می‎گردد."الله مع القاضی مالم یجر، فاذا جار تخلی عنه ولزمه الشیطان. (سنن ترمذی ‏395/2، ابواب احکام، باب 4، حدیث 1345)

23- در وسائل از آن حضرت (ص) منقول است:

"زبان قاضی بین دو سنگ آتشین است تا بین مردم حکم براند، پس یا او را به بهشت می‎برد یا به آتش."لسان القاضی بین جمرتین من نار حتی یقضی بین الناس، فاما الی الجنة و اما الی النار. (وسائل ‏167/18، ابواب آداب قاضی، باب 12، حدیث 2)

24- در تفسیر مجمع البیان در تفسیر آیه شریفه: "ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها" آمده است:

"سیره نویسان نوشته اند که دو کودک خطی را که نوشته بودند خدمت حسن بن علی (ع) آوردند و او را حکم قرار دادند تا قضاوت کند که کدام یک از دو خط نیکوتر است، در آن هنگام علی (ع) چشم به وی دوخت و فرمود: ای فرزند! دقت کن چگونه قضاوت می‎کنی؛ بی گمان این یک قضاوت است ! و خداوند در روز قیامت از آن تو را مورد پرسش قرار خواهد داد."یا بنی انظر کیف تحکم، فان هذا حکم والله سائلک عنه یوم القیامة . (مجمع البیان ‏64/2، جزء 3) ملاحظه می‎فرمایید که اینجا امام (ع) در ارتباط با قضاوت بین خط دو تا بچه تا چه اندازه حساسیت نشان می‎دهد! آقایان قضات در نظر دادنهای خود دقت داشته باشند، درست است که نیاز به قاضی است و پستهای قضاوت باید پر شود ولی معنای آن این نیست که اگر کسی این مسؤولیت را به عهده گرفت بدون دقت راجع به مسائل نظر بدهد. (الف - م، جلسه 156 درس)

ناوبری کتاب