صفحه ۲۹۳

خدا فرستاده، و در اثر پیروی از خواهشهای ایشان حکم حقی را که به تو آمده وامگذار.

14- یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب ص (38)26/ ای داود! ما ترا در زمین خلیفه قرار دادیم، پس بین مردم به حق حکم کن و پیروی هوای مکن که ترا از راه خدا منحرف می‎کند، آنان که از راه خدا منحرف می‎شوند به عذاب سخت معذب خواهند شد، از آن روی که روز حساب را فراموش کرده اند.

و آیات دیگری که در ارتباط با دستور برقراری عدل و قسط و داوری به حق وارد شده است.+

15- در نهج البلاغه در مورد بازگرداندن اموالی که در تیول عثمان قرار داشته توسط امیرالمؤمنین (ع) آمده است:

"به خدا سوگند اگر دریابم که با آن اموال، زنان به ازدواج درآمده و کنیزانی تصاحب شده اند، آن را باز می‎گردانم؛ چرا که آسایش در عدل است و کسی که عدل بر وی گران باشد ستم بر وی گرانبارتر است."والله لووجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته، فان فی العدل سعة، و من ضاق علیه العدل، فالجور علیه اضیق (نهج البلاغه، فیض 66/، لح 57/، خطبه 15).

به نظر می‎رسد جهت این قضیه این است که اگر عدالت بر نظام جامعه حاکم گردد در زیر سایه آن حقوق همه افراد و طبقات مصون و محفوظ می‎ماند، اما اگر جور و ستم گسترش پیدا کرد آتشی را ماند که چون به خانه و دیار افتد خشک و تر را با هم می‎سوزاند.

16- باز در نهج البلاغه آمده است که آن حضرت (ع) خطاب به زیاد استاندار خود بر فارس و بخشهای تابعه می‎فرماید:

"همواره دادگستر باش، و از خشونت و ستم بپرهیز؛ چرا که خشونت مردم را به

ناوبری کتاب