صفحه ۲۹۰

معجزات فرستادیم و بر ایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت بگرایند، و آهن را که در آن هم سختی و کارزار و هم منافع بسیار برای مردم است آفریدیم.

از این آیه شریفه استفاده می‎شود که یکی از اهداف اساسی بعثت پیامبران و فرستادن کتاب و وضع قوانین و موازین مقرره اقامه قسط و داد در جامعه است، و خداوند سبحان آهن و سلاح را (یعنی قدرت نظامی را) پشتوانه تنفیذ و اجرای آن قرار داده است.بر این اساس اجتهاد و استنباط فقها که ورثه انبیاء می‎باشند و نیز برداشت های آنان از کتاب و سنت و بینشهای آنان باید در مسیر اقامه قسط و عدالت بین مردم باشد، و اگر حکمی یا فتوایی با موازین عدالت و قسط همراه نباشد خارج از محدوده هدف بعثت و امامت و فقاهت قرار گرفته است. (مقرر)

2- در آیه ای دیگر خداوند سبحان پیامبر(ص) را طرف سخن قرار می‎دهد و می‎فرماید: وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین مائده (5)42/ و اگر بین آنان حکم کردی به قسط و عدالت حکم کن که خدا حکم کنندگان به عدل را دوست دارد.

3- یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون مائده (5)8/ ای اهل ایمان در راه خدا استوار بوده و گواه عدالت و راستی و درستی باشید؛ و البته شما را نباید دشمنی با گروهی بر آن بدارد که از طریق عدالت بیرون روید، عدالت کنید که عدل به تقوا نزدیک تر است، و از خدا بترسید که خدا البته به هرچه می‎کنید آگاه است.

4- یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولی بهما فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرانساء (4)135/ ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هرچند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما

ناوبری کتاب