صفحه ۲۵۵

سخن صاحب جواهر

ولکن مرحوم صاحب جواهر در این زمینه مطالبی را آورده که خلاصه آن این گونه است:

"آنچه از کتاب و سنت استفاده می‎گردد صحت حکم به حق و عدل و قسط است از هر فرد مؤمنی که باشد [اعم از مجتهد یا مقلد].

خداوند تبارک و تعالی می‎فرماید: "ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل نساء (4)58/ همانا خداوند به شما فرمان می‎دهد که امانتها را به اهلش واگذار کنید و آنگاه که بین مردم حکم راندید به عدالت حکم رانید."

"یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی مائده (5)8/ ای اهل ایمان در راه خدا استوار بوده و گواه عدالت و درستی باشید، و عداوت گروهی شما را وادار به بی عدالتی با آنان نکند، عدالت کنید که عدالت به تقوا نزدیک تر است."

"یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولی بهما فلاتتبعوا الهوی ان تعدلوانساء (4)135/ ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی دهید هرچند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد. آن کس که برای او گواهی می‎دهید چه فقیر باشد یا غنی نباید از حق عدول کنید، که خدا بر رعایت حقوق آنان اولی است، پس در حکم و شهادت پیروی هوای نفس نکنید تا از عدالت باز مانید."

و مفهوم این آیات شریفه: "و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ‏ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ‏... و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون مائده (5)44/،45و47 و هر کس برخلاف آنچه خدا حکم فرموده حکم کند از کافران است، و هر کس برخلاف آنچه خدا حکم فرموده حکم کند از ستمگران است، و هر کس برخلاف

ناوبری کتاب