صفحه ۲۵

بخش ششم: محدوده ولایت و اختیارات ولی فقیه (حاکم اسلامی)

وظایف وی در برابر اسلام و مردم
و وظایف مردم در برابر وی

در این بخش از کتاب غرض ما بیان شرح وظایف و تکالیف حاکم اسلامی در همه امور و مراحل به طور مفصل نیست؛ چرا که آن به صورت مستقل تألیف چند مجلد کتاب بسیار قطور را می‎طلبد، بلکه ما در اینجا به ذکر برخی از کلمات بزرگان و برخی از آیات و روایات که متعرض این مسأله شده اند، همراه با شرح و توضیح متناسب با این کتاب پرداخته ایم، و ضمن آن اجمالا وظایف قوای سه گانه [مقننه، مجریه و قضائیه ] - که هر حکومتی به گونه ای به آنها نیازمند است - و برخی از مؤسسات و دوایر و ادارات مختلف حکومت اسلامی و وظایف مهمه آنها را یادآور شده ایم که مجموعه آن در این بخش طی پانزده فصل تقدیم می‎گردد:

ناوبری کتاب