صفحه ۲۴۳

نظیر این روایت را کلینی در کافی آورده است، مراجعه گردد.ر. ک . اصول کافی ‏55/1، کتاب فضل العلم، باب البدع و الرأی و المقاییس، حدیث 6

پیروان امیرالمؤمنین (ع) که متصدی امر قضاوت هستند باید در این خطبه شریفه دقت و تأمل کنند، و متوجه اهمیت عمل و سلطه خود بر خون و آبرو و اموال مردم باشند. بی تردید این مسؤلیت در پیشگاه خداوند متعال بسیار شدید و با اهمیت است، از این رو بر آنان باد به دقت و احتیاط. "هرگز از راه حق منحرف نشود آنکه راه احتیاط پوید."البته روشن است که هشدارهای تکان دهنده آن حضرت مربوط به زمان حکومت اسلامی و متصدیان قضاوت در آن حکومت بوده نه قضات جور در حکومت های طاغوتی و ظلم. (مقرر)

به نقل از مرحوم مفید در مقنعه از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمود:

"آنکه قاضی قرار داده شده بدون کارد ذبح شده است."من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین. (وسائل ‏8/18، ابواب صفات قاضی، باب 3، حدیث 8)

و در روایت انس بن مالک از پیامبرخدا(ص) منقول است:

ناوبری کتاب