صفحه ۲۲۷

قوه قضائیه

این قوه نیز از چند جهت مورد بحث و گفتگو واقع می‎شود:

1- ضرورت نیاز جامعه به قوه قضائیه

بی تردید هر کس تاریخ امت ها و اقوام مختلف در گوشه و کنار جهان را از نظر بگذراند، برای امر قضاوت و حل و فصل اختلافات جایگاه حساس و ویژه ای را می‎یابد؛ زیرا سلامت و امنیت کشور و نیز استقرار عدالت و حفظ حقوق افراد و مقدسات جامعه، بر وجود و سلامت قوه قضائیه مبتنی است؛ و در صورتی که این قوه از بافت و انسجام سالمی برخوردار نباشد، یا اینکه امور آن به افراد نالایق واگذار شود، در جامعه جور و فساد رواج یافته و حقوق مردم پایمال می‎شود و دولت و حکومت به ضعف و سستی می‎گراید. و چه بسا همین عامل، موجب سقوط و فروپاشی آن نظام گردد.

راز و رمز این معنی نیز در این است که عالم طبیعت عالم تضاد و تزاحم است و انسان در طبیعت خود حریص و آزمند آفریده شده، و محبت زن و پول و ثروت در چشم وی زینت یافته، تا آنجا که از پیامبراکرم (ص) منقول است که فرمود: "فرزند آدم پیر می‎شود و در وی دو خصلت جوان می‎گردد: حرص و آرزوهای دراز."یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان: الحرص و طول الامل. (جامع السعادات ‏37/3) بر این

ناوبری کتاب